{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Sent with rule.io
logo
Avser fastighet:
Vi beklagar att fiberutbyggnaden har försenats
Hej ,

Vi måste tyvärr meddela dig att fiberutbyggnaden fram till din fastighet har försenats och inte kommer ske under 2020 som du tidigare har fått information om. 

Delområden
Vi har delat in projektet Dunkers i mindre delar där din fastighet nu ingår i ett delområde som heter Dunkers Stålboga. I Dunkers Stålboga och även i projektet Dunkers Södra Norlång har arbetet försenats på grund av att vi ännu inte har beviljats de markavtal som krävs för att kunna genomföra utbyggnaden.

Vad händer nu?
Vi kommer att se över andra möjliga alternativa grävsträckor, samtidigt som vi har en pågående dialog med berörda markägare. Utbyggnaden kommer inte att ske under 2020 utan vi kommer under 2021 att ta ett omtag kring samtliga kvarvarande delar av Flen Dunkers och då återkomma till dig med mer information.

Med vänlig hälsning
IP-Only
IP-Only AB | Bäverns gränd 17, Uppsala | Uppsala | kundservice@ip-only.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med Rule