Sent with rule.io
Logo
Logo
Herbal
Fortsatt oklart om cannabinoiders effekt vid smärttillstånd
Vilka är riskerna och nyttan med cannabinoider (substanser från cannabis) för patienter med smärta? SBU har granskat och kommenterat en utländsk forskningsöversikt på området.
 
Kunskapsläget för läkemedel som innehåller substanser från cannabis är osäkert och mer forskning behövs, konstaterar SBU. Det går inte att dra några tillförlitliga slutsatser om effekt, även om författarna bakom den nu granskade översikten observerade en liten genomsnittlig smärtlindring i gruppen patienter med kroniska smärttillstånd. Inte heller går det att bedöma risken för biverkningar utifrån forskningsunderlaget.

I Sverige finns i dagsläget inget läkemedel med cannabinoider som är godkänt för behandling av smärta. Dock förekommer så kallad off label-förskrivning av läkemedel som innehåller cannabinoider och är godkända för behandling av andra tillstånd än smärtlindring.

Face
SBU ska kartlägga forskning om produkter mot förkylning
Regeringen har gett SBU i uppdrag att undersöka kunskapsläget för metoder för att förhindra, lindra, förkorta eller bota förkylningar. SBU ska redovisa vilken forskning som finns publicerad om bland annat mun- och nässprayer samt vitamin- och mineraltillskott mot förkylning.

Socialminister Jakob Forssmed konstaterade att förkylningars förlopp i det närmaste anses följa en naturlag, och därmed inte går att förhindra. Samtidigt finns det en enorm marknad för sådana produkter som påstås fungera mot förkylningar och luftvägsinfektioner.

– Det är ju viktigt att det är den vetenskapliga kunskapen som står i fokus, inte åsikter eller tiktok-trender. SBU kommer nu att på ett systematiskt sätt gå igenom den vetenskapliga litteraturen för att se vilken forskning det finns inom det här området, säger SBU:s avdelningschef Pernilla Östlund.
 

logo
Mer forskning behövs om insatser vid psykisk ohälsa och påverkad munhälsa
Forskning visar att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och påverkad munhälsa och tvärtom, men det saknas tillräcklig forskning om insatser inom psykiatri, primärvård och tandvård. Det visar en kartläggning av systematiska översikter på området som SBU har gjort.
 
– Vår kartläggning visar tydligt att psykisk ohälsa kan påverka munhälsan negativt och vice versa, något som tandvården, psykiatrin och primärvården behöver bli medvetna om. Det här berör personer med komplexa behov i form av psykisk ohälsa och påverkad munhälsa. Men det saknas tillräcklig forskning om insatser som kan ges av tandvård, psykiatri och primärvård, säger Uliana Hellberg, projektledare vid SBU.

Webbinarium: Så tar vi reda på vad patienter eller brukare, deras anhöriga och berörd profession tycker är de viktigaste forskningsfrågorna

Vill du lära dig mer om SBU:s metod för prioritering av forskningsfrågor? Välkommen till ett kostnadsfritt lunchwebbinarium den 14 maj där vi berättar om hur vi arbetar med prioriteringsprojekt med hjälp av James Lind Alliance metod. Vi kommer bland annat att prata om hur en prioritering går till, när det passar att använda metoden och hur resultatet är tänkt att användas.

Datum och tid: Tisdag 14 maj, klockan 12.00-13.00
Plats: Digitalt
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig