Sent with rule.io
Nyhetsbrev från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev - Kultur Gävleborg - Konst - mars 2024
Välkommen till nyhetsbrevet för Konst – Kultur Gävleborg!

Vi arbetar med regionens konstsamling och verksamhetsutveckling inom konstområdet för ett levande och starkt konstliv i länet. I det här nyhetsbrevet delar vi med oss av vad som är på gång just nu. Det kan röra sig om utställningar, nya konstnärliga gestaltningar, utlysningar, fortbildningar, publika program och mycket mer. 
I januari 2024 färdigställde Linnea Rygaard sin konstnärliga miljögestaltning på Bollnäs folkhögskola
Gestaltningen Wuthering Heights består av en skulpturserie med sex pelare, placerade utanför gymnastiksalen och på grönområdet intill musikhuset. Skulpturerna i massiv gran - taget från konstnärens egen mark och utförda för hand - samspelar med arkitekturen, hälsingegårdarnas detaljrika brokvistar och flottningen av timmer på Ljusnan för att nämna några. Tillsammans skapar de en rumslighet där du som betraktare tillåts utforska hur din egen kropp, blick och perception förhåller sig till verken och platsen.

Titeln refererar både till skulpturernas höjd men även till Emily Brontës litterära verk från 1847 och Kate Bush låt från 1978, med samma namn, vilket får en fin koppling till folkhögskolans musiklinje och skrivarlinje.

Lyssna på en konstnärsintervju med Linnea Rygaard där hon berättar om sitt konstnärskap och i synnerhet arbetet med den konstnärliga gestaltningen på Bollnäs folkhögskola.

Sök på Kultur Gävleborgspodden, där poddar finns, eller lyssna här

Bild. Linnea Rygaards gestaltning Wuthering Heights, Bollnäs folkhögskola
Workshop: att formulera sig kring sin konstnärliga praktik
Är du yrkesverksam bild- och formkonstnär i Gävleborg? Vill du utveckla ditt sätt att formulera dig kring ditt konstnärliga arbete och få stöd i hur du kan beskriva din praktik för andra genom ord och visuell dokumentation?

Under denna tvådagars-workshop, vilken leds av Sonia Hedstrand, får du handledning i att skriva om ditt konstnärskap, att utarbeta ett artist statement och sätta samman din portfolio på ett väldisponerat vis. Här får du hjälp med att ta fram ett samlat material som sedan kan användas vid ansökningar om stipendier och uppdrag, till hemsidor, i relation till utställningar och som del av publikationer etc. 

Anmäl dig senast söndag 10 mars 2024!

Läs mer om workshopen och hur du anmäler dig
Save the date: Meeting Point – Gävle och Örebro
Under Meeting Point får konstnärer som bor och verkar i Gävleborg och Örebro län presentera sina konstnärliga praktiker för en grupp nationella och nordiska curatorer under korta individuella möten. Curatorerna får i sin tur chansen att upptäcka nya konstnärskap i syfte att knyta kontakter för möjliga samarbeten och framtida utställningar.

Varje möte mellan konstnär och curator är 20 minuter långt och genomförs på svenska eller engelska. Det är du som konstnär som väljer vilken curator du vill träffa. Utöver portfoliovisningen kommer du få ta del av samtal om curatorns roll och få möjlighet att besöka intressanta platser. Det kommer även bli tid för möten och erfarenhetsutbyten mellan konstnärer från Örebro och Gävleborgs län.

Meeting Point – Gävle och Örebro är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Region Örebro Län och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form.

Mer information kommer snart! 

Tips! Workshopen Att formulera sig kring sin konstnärliga praktik med Sonia Hedstrand (som vi nämnt ovan) är ett perfekt tillfälle att arbeta med din portfolio inför Meeting Point. Anmäl dig till workshopen senast 10 mars! 
Viveka Sjögren BUP
Viveka Sjögren är i full gång med sitt konstnärliga curatoriella uppdrag, som sker i samband med att BUPs verksamheter under våren 2024 flyttar från Gula villan på Gävle sjukhusområde till Södertulls sjukhusområde.

Sjögren arbetar tillsammans med verksamheten – genom workshop, samtal, platsbesök och diskussioner – fram en ny konstkollektion från Region Gävleborgs befintliga konstsamling. Konsten som väljs ut kommer placeras i BUPs samtalsrum, väntrum och korridorer.

Viveka Sjögren själv skriver såhär om hennes uppdrag:
”Jag känner mig nyfiken och inspirerad inför alla de möten som kommer med uppdraget: mötet med personalen på BUP, mötet med den befintliga konsten, mötet med regionens konstsamling. Mötet med de gamla lokalerna och de nya. Mötet med personalens tankar om den konst som hängt på deras väggar och deras tankar om vad som kan komma att ersätta den. Jag hoppas att med varsam hand och processledning kunna hitta fram till en ny konstsamling som kan tala, lyssna – interagera – med både personalen och lokalerna men kanske främst deras besökare, små som större.”

Läs mer om Viveka Sjögren

Bild: Ylva Ceder. Foto: Joakim Brolin
Panelsamtal om konstpedagogikens bidrag till framtidens demokrati!
Tack Åsa Mårtensson, Saadia Hussain, Karolina Modig, Pierre Guillet de Monthoux och Will Sandkvist för ett intressant samtal under Folk och Kultur!   

De diskuterade bland annat om hur konstpedagogiken som profession och metod kan lyfta samtalet om den fria konstens många betydelser och värden för samhället, och tog sig an frågeställningar som: Hur påverkas människans utveckling av att växa upp med begränsade kulturella upplevelser och möjligheter till eget skapande? På vilka sätt kan konsten erbjuda fler perspektiv och ge agens?

Panelsamtalet arrangerades av KAKA (Konstpedagogiska Akademin), Region Gävleborg, Region Sörmland/Sörmlands museum och Västra Götalandsregionen.

Vi se fram emot att fortsätta lyfta konstpedagogiken vid flera olika tillfällen likt denna!

Bild: Åsa Mårtensson, Pierre Guillet de Monthoux, Karolina Modig, Will Sandkvist och Saadia Hussain (från vänster i bild) 
Sök till konst- och slöjdresidens på Tallbo senast 22 mars 2024
Tillsammans med ateljémuseet Tallbo och Sandvikens konsthall bjuder Kultur Gävleborg in yrkesverksamma konstnärer och slöjdare till residenset I resonans med landskapet.

Med residenset, som är indelat i tre olika vistelseperioder, vill vi erbjuda tid och rum för estetisk reflektion, platsspecifik research, konst- eller slöjdbaserade fältstudier samt ett (enskilt, kollektivt eller medskapande) arbete i relation till det konstnärliga arv och den särskilda miljö som omgärdar det historiska konstnärshemmet.

I Morgon i P4 Gävleborg kan du lyssna när Erik Anderman (vår verksamhetsutvecklare inom konst) berättar om residenset.

Lyssna på intervjun (2:17:25 min in i avsnittet). 
Läs mer om residenset och hur du ansöker

Bild. Ecke Hedberg, Utsikt över sjön Hyen, Hofors (1928)
Nya konstnärliga gestaltningsuppdrag
Under hösten och vintern 2023 har flera konstnärer/konstnärsgrupper fått i uppdrag att gestalta olika områden på Gävle och Hudiksvalls sjukhus. 

Petra Hultman och Emelie Liljebäck
Konstnärsduon Petra Hultman och Emelie Liljebäck har tilldelats det första konstnärliga uppdraget inom Framtidsbygget Gävle. De ska gestalta en vägg intill sänghissarna på varje våningsplan, i direkt anslutning till hus 60 på Gävle sjukhus. 

Det pågående skissarbetet tar avstamp i Gävles förflutna och dess rika arkiv. Genom att använda lokalt material i både konceptutveckling och gestaltning vill Hultman-Liljebäck skapa ett platsspecifikt verk särskilt anpassat för Gävle sjukhus och väva den lokala historien och enskilda berättelsen till en större historieskrivning.

Sofia Elida Eriksson
Sofia Elida Eriksson har fått uppdraget att gestalta Kulvert 10 på Hudiksvalls sjukhus, vilket kommer resultera i tre väggmålningar och en dikt - vid kulverten, den anslutande hisshallen och utanför personalens omklädningsrum.

I sitt skissförslag tar Eriksson tillvara på kulverten som plats och det viktiga arbete som Logistik och services personal utför, nämligen att transportera olika varor såsom mat, textiler och sjukvårdsutrustning mellan sjukhusets olika byggnadskroppar. Då mycket av personalens arbete sker under jord skapar hon en symbolik mellan deras arbete och ett kretslopp. Där frön djupt nere i marken skapar blomning och liv ovanför, för att sedan återgå till marken och jorden. På samma sätt möjliggör Logistik och services personal att vården som utförs ovanför kulvertarna kan fortgå och bedrivas på ett professionellt sätt.

Marco Cueva
Marco Cueva ska gestalta grönområdet mellan hus 11 och sjukhusrestaurangen Pulsen på Hudiksvalls sjukhus. Detta som en del av nybyggnationen av det nya teknikhuset (Hus 22) inom Framtidsbygget.

I skissförslaget presenterar Cueva en fjäril och två fjärilslarver i granit som ska placeras på grönytan. Konstnären tar avstamp från ordet transformation och applicerar det på ett minne från sin trädgård då han såg en Blåvinge i gräset vars vingar tecknade sig mot solljuset. Den ovanliga fjärilen i Sverige kopplas sedan samman med Monarkfjärilens larver, som han ofta såg under sin uppväxt i barndomshemmet i Honduras. 

Marco Cueva skriver i sitt skissförslag:
”Ett symboliskt sätt att gestalta förvandlingen av en plats kan vara metamorfosen från larv till fjäril, även om en insekt genomgår en fundamental transformation så är den fortfarande samma individ, likaså en plats kan förändras grundligt men fortsätter vara samma plats, förvisso med en annan karaktär eller funktion. Människans omvandling och exploatering av naturen lämnar stora avtryck på miljön, vilket drabbar fjärilar och övriga insekter i hög grad.”

Läs mer om samtliga gestaltningsuppdrag

Bild: Sofia Elida Erikssons skissförslag till Hudiksvalls sjukhus
Upptäck Djur som ingen sett utom vi på Hudiksvalls bibliotek
Projektet inleddes under hösten 2023 på biblioteket i Andersberg, reste sedan vidare till Delsbo och avslutas nu i Hudiksvall. 

Här får barn möjlighet att möta bilderboken Djur som ingen sett utom vi – skriven av Ulf Stark och illustrerad av Linda Bondestam – på ett helt nytt sätt, genom dansföreställning, rörelseworkshop, utställning, konstvisning och litteraturhandledning. I samband med detta har Kultur Gävleborg träffat pedagoger på biblioteket och förskolan, för att förankra hur de kan samtala om och arbeta med bilderboken och konsten tillsammans med barnen, med utgångspunkt i handledningen Se en bok!

Fram till den 10 april har du som besökare på Hudiksvalls bibliotek möjlighet att uppleva sex av originalbilderna från boken, som ingår i Region Gävleborgs offentliga konstsamling. Under denna tid finns det även möjlighet att samtala om och skapa med utgångspunkt i konsten.

Bild: Utställningen på Hudiksvalls bibliotek
Konstnärsintervju med Katarina Sundkvist Zohari
Lyssna på en konstnärsintervju med Katarina Sundkvist Zohari, där hon berättar om sitt konstnärskap och arbetet med den konstnärliga miljögestaltningen En stund av gemenskap vid Bollnäs folkhögskola, som färdigställdes hösten 2023.

Hon berättar om de lekfulla och symbolladdade bronsskulpturerna Gren med vän, Tillsammans och Kotte, som monterats på trästockar av återvunnen ek och tillsammans utgör gestaltningen. Och om hennes förhoppning att verket ska fungera både som en sittplats och en plats för reflektion och samtal för skolans elever och personal.

Sök på Kultur Gävleborgspodden, där poddar finns eller lyssna här

Bild. Katarina Sundkvist Zohari med bronsskulpturerna. Foto: Helena Laukkanen (bilden är beskuren)
Nyförvärv till konstsamlingen
Vi är glada över att äntligen kunna dela med oss av samtliga konstverk som har köpts in till Region Gävleborgs offentliga konstsamling under 2023.

Vi köper framför allt in konst gjorda av konstnärer med aktiva och samtida konstnärskap och som bidrar till samlingens variation vad gäller teknik, material, ålder, kön och etnicitet. Men vi tar också hänsyn till hur samlingen ser ut, vilka uttryck, frågeställningar och material samlingen behöver kompletteras med samt eventuell placering och målgrupp.

Ta del av alla nyinköpta konstverk under 2023

Bild. Tommy Hilding, Outskirts (år okänt)
Kulturting Gävleborg 27 april 2024
Varmt välkommen till Kulturting Gävleborg den 27 april kl 9.30-16.00 på Bergsjögården i Bergsjö, med tema Kulturens betydelse för samhällsutveckling.

Kom och var med när Region Gävleborg är värdar för årets kulturting i Bergsjö, i samarbete med Nordanstigs kommun. Det blir en heldag där alla som är engagerade inom och intresserade av konst och kultur möts för inspirerande föreläsningar, samtal, seminarier, mingel och mässa. Du kan ta del av en kreativ workshop i tryckkkost och panelsamtalet: Vad spelar kultur och konst för roll? för att nämna några. Under dagen är även Galleri Häktet öppet för besökare. 

Vill du vara med under dagen eller ställa ut på mässan?
Anmäl dig senast 12 april. 

Vi ses där!

Läs mer om program, busstider och anmälan
Kontakt
För frågor om nyhetsbrevet kontakta:
louise.sundberg@regiongavleborg.se
Sociala medier
På Instagram och Facebook delar vi med oss av vad som händer i vår verksamhet. Där hittar du nyheter, evenemang, utlysningar, konsttips från länet och även inblickar i hur vi jobbar till vardags. 

Facebook

Instagram
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
   
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR.
Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den
enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen


 
Region Gävleborg | Kultur Gävleborg | Gävle | kultur@regiongavleborg.se