Sent with rule.io
Logo
Logo
Program för socioemotionellt lärande främjar psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar oavsett demografiska faktorer
Oavsett ålder, kön, socioekonomisk status och grad av psykiskt välbefinnande, stärker program för socioemotionellt lärande (SEL) förmågor hos barn och ungdomar som främjar det psykiska välbefinnandet. Detta enligt en fördjupad analys som SBU har gjort av aktuell forskning på området.
 
– Huvudbudskapet är att resultaten gäller brett oavsett ålder, kön och socioekonomisk status, vilket visar att programmen generellt sett fungerar väl och inte gynnar någon grupp framför andra, säger Leif Strömwall, projektledare på SBU.

Att stödja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar
Är du intresserad av fler rapporter om program som ges till barn för att öka möjligheterna till en god psykisk hälsa? Nu har vi samlat dessa rapporter på en temasida.

Rapporterna handlar dels om program för att främja psykiskt välbefinnande, dels om program för att förebygga psykisk ohälsa i form av utagerande beteenden, depression, ångest och suicid. 
 

Webbinarium om gängkriminalitet
Arbetar du med, eller forskar du om, gängrelaterad kriminalitet bland unga?
Välkommen till webbinarium den 14 mars, via Zoom kl 10.00-11.00.


Under seminariet berättar Knut Sundell, sakkunnig på SBU, om insatser som motverkar gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga. Knut har varit projektledare för den forskningssammanställning som vi nyligen publicerat på området. Presentationen kommenteras av Anders Bolund, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Seminariet ingår i en serie som arrangeras av Socialstyrelsen, SBU och Forte.
 

Läkemedel vid beroende och annat samtidigt psykiatriskt tillstånd
Nu publiceras en delrapport av SBU:s pågående utvärdering av behandling och sociala stödinsatser vid samsjuklighet mellan beroende och andra psykiatriska tillstånd. Delrapporten granskar bland annat effekten av läkemedelsbehandling på både beroendetillståndet och det psykiatriska tillståndet.

I slutrapporten som publiceras år 2025 ingår även granskning av effekter av psykologiska och psykosociala insatser samt sociala stödinsatser.
 

Summering av SBU:s arbete under det gångna året
Under 2023 publicerade SBU 23 nya rapporter med granskad och sammanställd forskning om bland annat gängkriminalitet hos unga, lipödem, ätstörningar samt graviditet och förlossning. Vi genomförde även 27 utbildningsinsatser under året – framför allt om systematiska översikter.

Läs om detta och mycket mer i SBU:s årsredovisning för 2023.
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig