Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram
Rss

Image
Image
Alla goda krafter behövs
Image
“Att ge hopp om framtiden till unga genom att visa hur långt kunskapsutvecklingen kommit, och hur de själva kan vara en del av den, är en viktig aspekt av VAs arbete. En annan är att bidra till att vetenskapliga landvinningar når politiken”, skriver generalsekreterare Ulrika Björkstén som blickar tillbaka på 2023 och sin första tid på VA.
Image

Image
Image
Arena för forskning och demokrati växer
Image
Årets Arena för forskning och demokrati är tänkt att gå av stapeln onsdagen den 26 juni och torsdagen den 27 juni under Almedalsveckan. Just nu tar vi in intresseanmälningar till programmet. Kontakta projektledare David Borgström om ni vill medverka!
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Konferens Bryssel, 13 februari 2024
ERA of Inclusive Gender Equality


Hela Sverige, 23–28 september 2024
ForskarFredag 2024

Hela Sverige, 23–26 september 2024
Låna en forskare
Image

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
KRÖNIKA: Lekfullt när invånarna interagerade med Stockholms luft
I projektet CitizAir ska en AR-upplevelse göra det möjligt att interagera med Stockholms luftkvalitet. Nyligen testade förskolebarn och andra nyfikna en första version.
“Målet är inte att skrämmas eller skuldbelägga, utan att få Stockholms invånare att fundera över vad luftkvalitet betyder för dem, vad de kan göra för att påverka luften som de och deras familjer utsätts för, och även hur man kan påverka på samhällsnivå”, skriver Joakim Rasmuson, som utvecklar appen. Läs krönikan här
Image
GÄSTKRÖNIKA: I Framtidens Kunskapssamhälle behöver vi fånga ungas intresse för naturvetenskap och teknik
​​I projektet Framtidens kunskapssamhälle har IVA arbetat med att göra STEM-ämnen mer tillgängliga, bland annat genom att ta fram en karta över fritidsaktiviteter med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. “Kartan, som till exempel kan användas av skolor och föräldrar, fungerar som en översikt över cirka 300 fritidsaktiviteter över hela landet”, skriver Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet och IVA-ledamot. Läs gästkrönikan här
Image

Image
Nytt & Noterat
Vill du vara med i Sveriges mest spridda vetenskapsfestival?
Vill ni vara med och arrangera evenemang under ForskarFredag den 23–28 september? Eller är ni nyfikna på hur er organisation kan bidra till Sveriges mest spridda vetenskapsfestival? Välkommen att höra om alla möjligheter vid vår digitala kickoff den 12 mars. Läs mer

ForskarFredags massexperiment undersöker skolans väggar
I medborgarforskningsprojektet Vad säger skolans väggar kommer skolelever och lärare kunna hjälpa forskare att undersöka budskapen som syns på väggarna i svenska skolor, vem de riktar sig till och vem som står som avsändare. Projektet är ett samarbete mellan VA och forskare vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Läs mer

Samverkan främjas i nytt EU-samarbete
VA medverkar som nationell expert i en ny Mutual Learning Exercise (MLE) som handlar om Public engagement – samverkan med det omgivande samhället. Målet med initiativet är att främja samarbete, kunskapsutbyte mellan deltagande länder samt att ta fram riktlinjer för samverkan i EU. Läs mer
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Mot ett bättre hum om humaniora
VA och Humtank gjorde under hösten en lärosätesturné för att diskutera förutsättningar för humanistisk forskning att nå ut i samhället. Samtalet från Malmö universitet går att se i efterhand. 
"Vi har samlat på oss många lärdomar om människors uppfattning om forskning i humaniora. Det var roligt att genomföra de här besöken och samtalen –  det är ju personer som är verksamma inom humaniora som verkligen har nytta av kunskapen", säger VAs Gustav Bohlin, som ansvarade för projektet. Läs mer

Intersektionalitet i fokus inom EU
Under EU-projektet GENDERACTIONplus workshop i januari samlades europeiska intressenter för att ge feedback på de rekommendationer som tagits fram kopplade till intersektionalitet och inkludering. Målet är att främja jämställdhet och jämlikhet inom europeisk och nationell politik för högre utbildning, forskning och innovation. Läs mer (på engelska)

106 organisationer och ett 40-tal personer är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets projekt i gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Vendela Kjerner, vendela@v-a.se
Image