Sent with rule.io
Logo
Logo
Forskningen visar på flera effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga
De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Det visar en utvärdering från SBU.
 
SBU har sammanställt forskning om effekter av insatser som ska motverka gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga. Några av slutsatserna handlar om
insatser i skolan för elever på mellanstadiet, fokuserad avskräckning bland gängkriminella, psykosociala insatser till gängkriminella under frivård och insatser mot öppna drogmarknader. 

Vad är SBU:s upplysningstjänst och hur ställer jag frågor till dem?
Det är temat för vårt kommande lunchwebbinarium den 16 januari. Under en timme berättar utredare från vår upplysningstjänst om hur de arbetar med att söka igenom sammanställd forskning för att svara på frågor inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och funktionshinderområdet.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar nära patienter eller brukare, har en ledande befattning, är rådgivare eller utredare.
 

Kan kroppsbaserade interventioner ha effekt för personer med PTSD?
Kroppsbaserade interventioner som fysioterapi, fysisk aktivitet, yoga och avslappningsövningar kan ha effekt på symtomen hos personer med PTSD.

Det visar två systematiska översikter som SBU:s upplysningstjänst redovisar i sitt svar till en frågeställare från Region Västerbotten. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet eftersom de bedömdes ha låg respektive mycket låg tillförlitlighet.
 
Kan valet av postoperativa förband förebygga infektioner?
SBU:s upplysningstjänst har gjort en litteratursökning av sammanställd forskning som jämför olika förbands effekt på risken för postoperativa sårinfektioner. 

Författarna till en översikt drog slutsatsen att förband med undertrycksbehandling kan bidra till minskade antal postoperativa sårinfektioner.
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig