Sent with rule.io
Logo Logo
Stora behov av forskning om vård och stöd vid allvarlig psykisk sjukdom
Hur kan man bäst identifiera risk för och förebygga allvarlig psykisk sjukdom och suicid?

Det är en av de frågor som prioriterats som mest angelägna i SBU:s rapport om prioriteringar för framtida forskning på området. Tre större huvudområden identifierades som särskilt viktiga för framtida forskning om allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd: tidiga insatser, organisatoriska åtgärder och stödinsatser.

Rapportens topp-tio-lista med angelägna behov av forskning baseras på identifierade vetenskapliga kunskapsluckor. Prioriteringen har utförts av patienter, närstående och professionen samt representanter för patient- och professionsorganisationer.

SBU:s metodbok – nu uppdaterad och mer lättläst!
Forskare, doktorand, student eller utbildningsansvarig?
SBU:s metodbok används av sakkunniga och medarbetare i myndighetens projekt, samt i våra metodutbildningar. Men alla som utför och granskar systematiska översikter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och funktionshinder kan ha stor nytta av metodboken.


Ser du hellre film?
Du som helst lär dig genom att titta på film kan ta del av våra korta steg-för-steg-filmer om hur en systematisk översikt genomförs på ett bra sätt. Om du vill veta allt om systematiska översikter finns det även en längre film, som inkluderar alla steg.

Behöver du mallar?
Du kan använda våra granskningsmallar som stöd för att bedöma styrkor, svagheter samt risk för bias i en originalstudie eller i en systematisk översikt. Det finns också mallar för studier om hälsoekonomi och etiska vägledningar.


Webbinarium: Förstå och undvik negativa effekter av psykosociala insatser

Vad finns det för historiska exempel på insatser som har gett negativa effekter och vad kan vi dra för lärdomar från dem? Hur säkerställer vi att insatser inte har skadliga effekter och vad visar den senaste forskningen inom området?

Den 7 december kl.10.00-11.00 välkomnar vi dig som vill lära dig mer om negativa, oönskade och oväntade effekter av psykosociala insatser till ett kostnadsfritt webbinarium som arrangeras gemensamt av Forte, SBU och Socialstyrelsen.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig