Sent with rule.io
Logo Logo
SBU lämnar synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik
 
Det behövs mer praktiknära forskning av hög kvalitet för att insatser inom hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten och funktionshinderområdet ska vila på vetenskaplig grund. Det betonar SBU i sina synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik för åren 2025–2028. SBU vill också se fler riktade utlysningar för tillämpad forskning, som motsvarar de behov som finns och som bidrar till att fylla vetenskapliga kunskapsluckor.


Webbinarium: Kostnader i hälsoekonomiska analyser,
hur fel kan det bli?
 
Vi undersöker hur väl praktiken stämmer med teorin och belyser vilka källor för kostnadsdata som finns tillgängliga i Sverige samt vilka skillnader och utmaningar det finns ur olika perspektiv. (Digitalt 23 november 2023)


Vi söker utredare till Upplysningstjänsten
 
Vi söker nu en medarbetare med erfarenhet av socialtjänstens verksamheter till SBU:s upplysningstjänst. Upplysningstjänsten är en service som primärt riktar sig till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som behöver hjälp med vetenskapliga underlag för sina beslut. Här får du chansen att ta del av den senaste forskningen och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat.

Hur är det att arbeta på Upplysningstjänsten? Två utredare berättar


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig