Sent with rule.io
Logo Logo
Främjar Reablement-insatser förmågan till vardagsaktiviteter?
Reablement är en hälsofrämjande insats med ett personcentrerat angreppssätt som riktar sig till personer som behöver långvariga vård och omsorgsinsatser i hemmet. Nu har SBU sammanfattat, bedömt och kommenterat två utländska översikter om effekter av Reablement för personer i eget ordinärt boende och i särskilda boenden för äldre.

I båda översikterna kommer författarna fram till att det vetenskapliga underlagt inte räcker för att dra säkra slutsatser om effekterna av Reablement, och efterlyser fler väl utförda studier på området. SBU delar i stort sett samma uppfattning, men har kommentarer till båda översikterna.

Oklart hur vi bäst förebygger könsstympning av flickor och kvinnor
 
Dagens sammanställningar av forskningsresultat räcker inte för att bedöma effekterna av de preventiva insatser mot könsstympning av flickor och kvinnor som tillämpas i länder som liknar Sverige. Det konstaterar SBU i sin rapport.


Sociala åtgärder mot kriminalitet bland unga
Vilka sociala metoder används i de olika nordiska länderna för att förebygga ungdomskriminalitet?

Och vilket vetenskapligt stöd det finns för socialtjänstens insatser mot gängrelaterad brottslighet bland unga?

Det undersöker SBU i två kommande rapporter.

Tema Socialtjänst
 
SBU har sammanställt och utvärderat det vetenskapliga stödet för metoder och insatser inom flera av socialtjänstens områden.

Välj område för att läsa mer om vad SBU gör och kommit fram till inom socialtjänstområdet.


Lediga tjänster

Vi söker en eller flera projektledare och en HR-ansvarig. 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig