Sent with rule.io
Nyhetsbrev från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev - Kultur Gävleborg - Konst - september 2023
Välkommen till nyhetsbrevet för Konst – Kultur Gävleborg!

Vi arbetar med regionens konstsamling och verksamhetsutveckling inom konstområdet för ett levande och starkt konstliv i länet. I det här nyhetsbrevet delar vi med oss av vad som är på gång just nu. Det kan röra sig om utställningar, nya konstnärliga gestaltningar, utlysningar, fortbildningar, publika program och mycket mer. 
En inblick i Linnea Rygaards pågående arbete med gestaltningen till Bollnäs folkhögskola
Under sommaren har Linnea Rygaard påbörjat installationen av sin konstnärliga gestaltning Wuthering Heights till Bollnäs folkhögskola. Gestaltningen består av en skulpturserie med sex vertikalt utformade kolonner av massiv gran. Fem av kolonnerna placeras symmetriskt utanför gymnastiksalen och en sjätte (som är större till storlek) framför det nya musikhuset. Skulpturerna har framställts förhand och belyser både materialets levande och taktila kvaliteér.

Det ska bli spännande att få följa med och se hur gestaltningen tar form! 

Läs mer om gestaltningen
Bildtext: Installationsbild av Linnea Rygaards konstnärliga gestaltning 
Grannskapsateljén - Möt redidenskonstnären Caroline Mårtensson
Vi ser fram emot att kunna välkomna konstnären Caroline Mårtensson till residenset Grannskapsateljén i Ovanåker och biosfärområdet Voxnadalen. Residensets första vecka äger rum den 18-24 september 2023 och är tänkt att ge konstnären en möjlighet att bekanta sig med grannskapet och att fördjupa sig i platsen genom konstnärliga fältstudier.

Så här skriver Mårtensson om sitt konstnärskap:
”I min konstnärliga praktik arbetar jag forskningsbaserat, tvärvetenskapligt och platsspecifikt med mötet mellan människa och det vi kallar natur. Här har jag ett särskilt intresse för de psykologiska barriärer som kan antas ligga i vägen för vårt engagemang och vår vilja till normförändringar. Under många år har jag utforskat olika metoder för gränsöverskridande och tvärdisciplinärt arbete eftersom jag tror (och menar) att vi vid lyckade sådana arbetsprocesser - när vi binder samman en mångfald av kompetenser och perspektiv - kan nå andra former av förståelse, särskilt när det gäller komplexa situationer och frågeställningar som miljö, samhällsomställning och framtidsfrågor. 

Vandringen som metod är återkommande i mina konstnärliga fältstudier och blir ett sätt att sammanföra och dela olika erfarenheter i förhållande till en särskild plats och dess kontextuella betydelser. Genom dessa vandringar, som sedan ligger till grund för fortsatt estetisk reflektion och mitt konstnärliga gestaltande, finns det möjlighet att låta olika röster komma till tals och att få dela den inhämtande processen med andra.”   


Caroline Mårtensson (f. 1977) är verksam i Halland och har en master i fri konst från Konsthögskolan i Malmö.
Läs mer om konstnären

Grannskapsateljén är ett samarbete mellan Kultur Gävleborg och Ovanåkers kommun. För mer information om residensets publika programpunkter, öppna ateljé och konstpedagogiska aktiviteter, se vår hemsida.
Bildtext: Porträttfoto Caroline Mårtensson, 2023 och Caroline Mårtensson, Man and biosphere – prekära situationer, 2018
Nu stärker vi konstpedagogiken!
Kultur Gävleborg har tillsammans med regionerna Sörmland och Västra Götaland fått stöd från Kulturrådet för att utveckla KAKA (Konstpedagogiska akademin). KAKA är sedan 2019 ett regionalt nätverk för konstpedagogik i Västra Götalandsregionen, men blir från och med nu ett interregionalt samarbete.

KAKA ska bli en nationell plattform för att stärka, synliggöra och omvärldsbevaka det konstpedagogiska fältet. KAKA arbetar för en långsiktig förändring där konstpedagogiken tillåts ta plats, uppmärksammas och fördjupas. Ett arbete som stärker fältet inifrån och vidare ut, för att fler människor ska få möjlighet att aktivt möta konst. Håll utkik efter mer information framöver i våra kanaler!
Utställning: Ett möte mellan Anneli Furmarks och Thage Nordholms konstnärskap
Just nu pågår arbetet med utställningen Bild (av)bild i Kuren på Gävle sjukhus. I utställningen som öppnar senare i september, visas nyskapade konstverk av Anneli Furmark (f. 1962) och ett urval av Thage Nordholms (1927-1990) verk som finns i Region Gävleborg offentliga konstsamling.

Anneli Furmark är en målare, illustratör, serietecknare och författare som bor och verkar i Umeå och Nordingrå. Sedan mer är 20 år tillbaka håller hon till i Thage Nordholms ateljé i Nordingrå och har sedan dess fått en stark relation till konstnären och platsen. Med tanke på denna relation valde vi att bjuda in Furmark för att tolka Nordholms konstnärskap genom sin egen konst. I utställningen skapas ett möte mellan två bildvärldar där betraktaren tillåts uppleva omgivningen i Nordingrå genom två olika konstnärers perspektiv.

Håll utkik i våra kanaler för mer information om när utställningen öppnar.
Skisspresentation av Aleksandra Stratimirović 
Sedan början av sommaren 2023 har Aleksandra Stratimirović fått uppdraget att genomföra sitt skissförslag för den konstnärliga miljögestaltningen i Servicehuset (hus 25) på Hudiksvalls sjukhus, i samband med Framtidsbygget Hudiksvall.

Stratimirovićs gestaltning Ädelstenar består av delar från berggrunden som sprängts bort i samband med utbygget av hus 25. Berggrunden i Sverige - som främst består av bergarterna gnejs och granit - har bildats under en tidsrymd av två till tre miljarder år genom magmatiska, sedimentära och metamorfa processer. I området runt Hudiksvall är de porfyriska gnejsgraniterna vanligast, och i arbetet med gestaltningen utgår Stratimirović från hur många minnen dessa gnejsgraniter bevarar.

Gestaltningen kommer både ta plats utomhus och inomhus vid Servicebyggnaden. Utomhus monteras en större natursten svävande på fasaden. Och inomhus placeras små stenar – helt eller delvis täckta med bladguld - i form av en permanent utställning. Dessa stenar kanske inte uppfattas som något särskilt för gemene person, men genom att visa upp dem som ädelstenar lyfter konstnären dess kvalitéer, den skönhet och beständighet som finns i stenarna.

Verket är både berättande och poetiskt. Genom att bevara stenar från berggrunden tar Stratimirović tillvara på platsens historia i en tid då den genomgår stor förändring. Stenarna bär på en historia som nu sätts i ett nytt sammanhang och tillåter människorna som befinner sig i och utanför Servicehuset att både reflektera och fantisera över den tid som varit och sin egen relation till platsen.

Läs mer om konstnären
Läs mer om gestaltningsuppdraget
Bildtext: Aleksandra Stratimirović skissförslag till Hudiksvalls sjukhus 
Katarina Sundkvist Zohari har färdigställt sin gestaltning på Bollnäs folkhögskola 
Nu kan personal och studenter på Bollnäs folkhögskola ta del av Katarina Sundkvist Zoharis gestaltning, som är placerad vid gräsplätten utanför Baldursalen, med utsikt över älven.

I gestaltning möter vi de lekfulla och symbolladdade bronsskulpturerna: Gren med vän, Tillsammans och Kotte, som monterats på trästockar av återvunnen ek. Verket fungerar som både en sittplats och mötesplats för skolans studenter och personal, men också en plats för reflektion och samtal. Genom skulpturerna, med sina igenkännbara och samtidigt obestämda former tillåts associationer till möten, gemenskap, naturens former och rätten att få vara den man är, och anknyter där av till folkhögskolans värdegrund.

Läs mer om gestaltningsuppdraget 
Bildtext: Detaljbild från Katarina Sundkvist Zoharis gestaltning på Bollnäs folkhögskola
Konstpedagogisk nätverksträff i Bollnäs – Save the date!
Den 6 november bjuder vi tillsammans med Bollnäs museum och konsthall in till en konstpedagogisk nätverksträff. Här får du möjlighet att möta kollegor, dela erfarenhet, få inspiration och mycket mer. 

Träffen vänder sig till dig som arbetar med konst och pedagogik i Gävleborgs län. Antingen är du konst- och museipedagog på konsthall eller konstmuseum, fri utövare/konstnär med praktik inom konstpedagogik, kulturskolepedagog inom bild- och form, eller på annat sätt verksam inom fältet.
En officiell inbjudan kommer om några veckor till alla som är med i nätverket. Om du ännu inte gått med, mejla louise.sundberg@regiongavleborg.se

Hoppas vi ses!

Läs mer om det konstpedagogiska nätverket i Gävleborg
Vill du vara med i ungdomsrådet i Hälsingland?
Bor du i Hälsingland och är mellan 16-21 år? Är du intresserad av konst?

Konst i Hälsingland söker dig som är mellan 16 och 21 år, nyfiken på konst och kultur och intresserad av att sitta i deras ungdomsråd. Detta är ett betalt uppdrag. Du behöver inte ha tidigare erfarenheter, utan de söker dig som vill lära dig mer och vara med att utforma konst- och kulturutbudet i Hälsingland.

- Deltagande i ungdomsrådet är betalt: 400 kr/tillfälle.
- Inga tidigare erfarenheter krävs. Det som räknas är att du är nyfiken.
- Cirka en helgdag i månaden fram till sommaren. Uppstart lördag 30 september.
- Plats: Vanligen på Hälsinglands museum i Hudiksvall.

Som del av ungdomsrådet kommer du ingå i en grupp på ca 10 personer. Ni kommer handledas av professionella konstnärer. Huvudhandledare kommer vara konstnär Emil Andersson. Som del av arbetet kommer ni att se på konst, prata om konst, besöka utställningar, träffa konstnärer och göra övningar i konstnärligt skapande. Ni kommer också ta del i utvecklandet av föreningens utställningsprogram.

Sök genom att maila konst.i.halsingland@gmail.com senast 18 september 2023.
Läs mer om ansökan här

Arbetet sker med stöd av Region Gävleborg och Ideell kulturallians.
Utställning: Sara Erkers – Ropen skalla: rovor åt alla!
Länsmuseet Gävleborg
23/9– 5/11 2023

Det här är en utställning om och med grönsaker. Vanliga, vardagliga och kanske lite tråkiga grönsaker. De är placerade på former av fanor och standar, där grödan är slagordet och självhushållning är budskapet för överlevnad. Den här utställningen vill skrika rakt ut och viska lågmält i ditt öra: Grönsaker, grönsaker, grönsaker.

Sara Erkers är textilkonstnär med en Masterexamen från HDK Valand. Sedan 2015 har hon arbetat på olika vis med fanan som form för sina verk. Våren 2022 blev Sara Erkers inbjuden av Arkiv Gävleborg att fördjupa sig i deras fanarkiv och i utställningen finns även några av Arkiv Gävleborgs historiska fanor inlånade.

Utställningen Ropen skalla: rovor åt alla! - vilken är resultatet av Erkers konstnärliga möte med arkivets samling av fanor och standar, är ett samarbete mellan Arkiv Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Kultur Gävleborg. 

Läs mer om utställningen
Bildtext: Sara Erkers, Odlare i alla växtzoner, förena er, 2023
Utställning: [krig] - Survival Games
19/8 – 17/9 2023
Sandvikens konsthall

Utställningen Survival Games med konstnärsduon [krig] visas nu på Sandvikens konsthall. Utställningen är både koncentrerad och omfattande i sitt sätt att gripa efter halmstrån, nässlor och andra naturmaterial och synliggör hur dessa råämnen – dynamiskt insamlade med konstnärlig utgångpunkt i närmiljöerna och det föränderliga klimatet runt Sandviken, Lumsheden, Blanca och Moskosel - kan omvandlas till rep, vindskydd och sköldar att hålla upp i ljuset av vår samtids många nödlägen.
 
Konstnärsduon [krig] består av Karin Bäckström och Jon Perman.

Den konstnärliga process som ligger bakom utställningens samlade gestaltningar inleddes i samband med att coronapandemin bröt ut. Här tilldelades [krig] ett av Region Gävleborgs särskilda uppdrag och delar av konstnärernas arbete har tidigare visats i utställningen Kartritare – att navigera i en tid av ovisshet på Gävle Konstcentrum.   

Läs mer om utställningen, visningar och program
Bildtext: [krig], Strawroll, 2023
Kontakt 
För frågor om nyhetsbrevet kontakta:
louise.sundberg@regiongavleborg.se
Sociala medier
På Instagram och Facebook delar vi med oss av vad som händer i vår verksamhet. Där hittar du nyheter, evenemang, utlysningar, konsttips från länet och även inblickar i hur vi jobbar till vardags. 

Facebook

Instagram
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
   
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR.
Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den
enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen


 
Region Gävleborg | Kultur Gävleborg | Gävle | kultur@regiongavleborg.se