Sent with rule.io
Logo Logo
Broschyr och filmer om SBU:s rapporter om mödra- och förlossningsvård

I fem korta filmer berättar SBU:s projektledare om resultaten från våra senaste rapporter om förlossningsrädsla, extremt graviditetsillamående, graviditetsrelaterad bäckensmärta, kejsarsnitt och depression efter förlossning.

Föredrar du att läsa framför att se film? Du hittar även sammanfattningar av rapporterna i SBU:s broschyr Graviditet, förlossning och vården efteråt. Den går både att läsa digitalt och att beställa hem kostnadsfritt.


SBU utvärderar sociala åtgärder mot kriminalitet bland unga

Vilka sociala metoder används i de olika nordiska länderna för att förebygga ungdomskriminalitet? Och vilket vetenskapligt stöd det finns för socialtjänstens insatser mot gängrelaterad brottslighet bland unga? Det undersöker SBU i två kommande rapporter.


Ny rapport undersöker behandlingar vid beroende i kombination med psykisk sjukdom

Bättre behandling och socialt stöd till personer som har ett skadligt bruk eller beroende och samtidigt en psykisk sjukdom. Det kan bli resultatet av en efterlängtad utvärdering av insatser vid samsjuklighet som SBU presenterar i år.


Hur undersöker vi egentligen effekter?
För att få tillförlitliga svar måste vi genomföra forskningsstudier på ett genomtänkt sätt. Men även då finns det fallgropar, bland annat genom att slumpen kan spela oss spratt.


Vår tidning "Vetenskap & Praxis" tema socialtjänst 
 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig