Sent with rule.io
Nyhetsbrev från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev - Kultur Gävleborg - Konst - juni 2023
Välkommen till nyhetsbrevet för Konst – Kultur Gävleborg!

Vi arbetar med regionens konstsamling och verksamhetsutveckling inom konstområdet för ett levande och starkt konstliv i länet. I det här nyhetsbrevet delar vi med oss av vad som är på gång just nu. Det kan röra sig om utställningar, nya konstnärliga gestaltningar, utlysningar, fortbildningar, publika program och mycket mer. 
Ny utställning i Kuren på Gävle sjukhus
Har du vägarna förbi Gävle sjukhus i sommar? Fram till hösten 2023 visas ett urval av konstverk och konstnärskap som köpts in till Region Gävleborgs offentliga konstsamling under 2021 och 2022. Under dessa två år har det totalt köpts in 116 konstverk från 48 olika konstnärskap som är verksamma i länet, nationellt och internationellt. I utställningen visas verk av Takayuki Yamamoto, Lisa Liljeström, Sara Kallioinen Lundgren, Richard Johansson och Henrik Jonsson.

Varmt välkommen!

Hitta till kuren.
Gå in via sjukhusets huvudentré, håll direkt till vänster, följ glasgången och korridoren mot mammografin.

Läs mer om utställningen
Ta del av samtliga nyförvärv under 2021 och 2022
Utlysning: Är du konstkonsult och vill arbeta med konstnärliga miljögestaltningar inom Region Gävleborg?
Nu söker Region Gävleborg sex konstkonsulter att anlita inom ramavtal för att projektleda de konstnärliga processerna inom Framtidsbygget, vilket är samlingsnamnet för en mängd om-, ny- och tillbyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle.

I samverkansarbetet har Region Gävleborg ambitionen att tillgängliggöra konst för alla i vår vardag, att höja och vidga kunskapen om konstens potential, synliggöra och stimulera ett konstliv som rymmer ett starkt föreningsliv, flera konstnärsdrivna verksamheter och starka och relevanta institutioner för konst. Målsättningen är att Gävleborg ska vara en bra region för alla som tar del av, arbetar med och engagerar sig inom konstområdet.

Avtalet avses träda i kraft 1 oktober 2023 och gälla till 30 september 2025, med möjlighet till förlängning fram till 2027. 

Välkommen in med din ansökan senast 7 juni 2023.

Läs mer om uppdraget och hur du ansöker
Utlysning: Residenskonstnär till Grannskapsateljén  
På onsdag den 7 juni öppnar vi ansökningsperioden för residenset Grannskapsateljén.
 
Med Grannskapsateljén vill vi, Region Gävleborg i samarbete med Ovanåkers kommun, bjuda in en professionell konstnär till Ovanåker och dess omnejd i biosfärområdet Voxnadalen. Konstnären kommer få möjlighet att möta invånare och en variation av miljöer runt om i Gävleborg. Som ett försök till att organisera och ta fram en metod för konstnärliga produktionsplatser i länet – i sammanhang där dessa annars saknas – inrättas Grannskapsateljén för en tid i gemensamma samlingslokaler och bjuder in till konstnärliga fältstudier i förhållande till platsen. Här vill Grannskapsateljén vara ett rum för samtidskonst, för öppna ateljésamtal och medskapande processer, en möjlighet för fler att mötas genom konstens kritiska föreställningsförmåga och en utgångpunkt för ett konstnärligt utforskande av våra gemensamma livsmiljöer, dess historia och potentiella framtider.
 
Ansökningsperiod: 7 juni - 2 juli 2023
Vistelseperiod: 18 – 24 sep 2023 + en vecka efter överenskommelse
Plats: Ovanåker/Biosfärområdet Voxnadalen
 
På onsdag kommer vi ut med mer information och projektet och hur du ansöker, håll utkik på vår hemsida och i våra sociala kanaler.
Bild: Rädda Voxnadalen. Arkivbild (modifierad), Gävleborgs Folkblad
Nya uppdrag tilldelade till sju olika konstnärskap
Under våren har sju konstnärskap tilldelats skissuppdrag och genomförandeuppdrag för konstnärliga miljögestaltningar kopplat till Andersbergs Hälsocentral, Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Nedan följer en kort presentation om respektive konstnärskap.

Aleksandra Stratimirović har tilldelats skissuppdraget för den konstnärliga miljögestaltningen i Servicehuset (hus 25) på Hudiksvalls sjukhus, i samband med framtidsbygget. Inför denna gestaltning berättar hon: ”Jag arbetar gärna med platsspecifika uppdrag, där konst integreras i miljöer som inte är självklara platser för konst. Varje projekt är en ny utmaning att finna en konstnärlig möjlighet i dessa olika situationer. För mig är det spännande och tankeväckande att fokusera på en speciell publikplats, så som sjukhus, och skapa ett verk som drar inspiration utifrån platsen och dess sammanhang.”

Anna Sörenson Rydh har tilldelats ett skissuppdrag gör att göra en konstnärlig gestaltning i den nybyggda kulverten (Kulvert B) på Hudiksvalls sjukhus, i samband med Framtidsbygget. Hon arbetar främst med installation, skulptur och måleri, ofta platsspecifikt där hon tar inspiration av miljön – den naturliga, kulturella och historiska – när hon skapar både för utställningsrum och offentliga rum. Hon tycker om kreativa samarbeten och jobbar med många olika material, från måleri och skulptur till design i mjukvaruprogram som Photoshop, Illustrator, Premier Pro och InDesign.

Lars Brink har tilldelats skissuppdraget för två konstnärliga miljögestaltningar. Det ena berör Framtidsbygget i Gävle och det andra Andersbergs Hälsocentral. I dessa två olika gestaltningar kommer han arbeta med den oundvikliga relationen människan har till naturen. Det vill säga paradoxen mellan människans många gånger absurda behov av naturen och människans vårdslöshet och förstörelse av planeten. Det är kring dessa frågor som konstnären arbetar konceptuellt i olika medier.

Anja Olofgörs har påbörjat sin konstnärliga miljögestaltning i konstkulverten på Hudiksvalls sjukhus. Hennes skissförslag 300 Meter Essay är en videoinstallation i form av en väggmonterad tittarskåpsliknande låda med en skärm som låter betraktaren ta del av den 300 meter långa konstkulverten. Genom videoverket får betraktaren både uppleva konstnären Tesfai Durghés monumentala väggmålningar föreställande vyer från Eritrea och Hälsingland, som målades på kulvertens väggar mellan 1994-2004. Och följa med när platsen genomgår en förändring i och med ombyggnationen av kulverten.

Isak Sundström har påbörjat sin konstnärliga gestaltning till Artist out of hospital-uppdraget kring hus 07 och 08 på Hudiksvalls sjukhus. Gestaltningen med arbetstiteln Blommor, sömmar, människor kretsar kring kollektivt minne. Genom valet av teknik, material och motiv förankrar Sundström verket i platsen Hudiksvall. Frisörer runtomkring i staden kommer efter godkännande av kunden, samla in hår från deras salonger. Av detta hår kommer konstnären spinna trådar som han sedan använder för att brodera en två meter lång blomsterbård, med motiv inspirerat från broderier i Hälsingland.

Gideonsson/Londré har påbörjat sin konstnärliga gestaltning till Artist out of hospital-uppdraget kring hus 07 och 08 på Hudiksvalls sjukhus. Konstnärsduons gestaltningsförslag är en skulptur med arbetstiteln Myrmänniskan, som utgår från torvens tidlösa, bevarande och omhändertagande potential. Myrmänniskan uppmanar till rörelse, fantasi och användning. Den skapar ett rum som besökaren tillfälligt kan träda in i, bli omsluten och lämna omvärlden ett litet tag. En annan slags omvårdnad och omsorg som sjukhuskroppen kan erbjuda.

Hanna Wildow har påbörjat sin konstnärliga gestaltning till Artist out of hospital-uppdraget kring hus 07 och 08 på Hudiksvalls sjukhus. Hennes gestaltning är en deltagarbaserad ljudpromenad med titeln du är platsen, platsen är du. Arbetsprocessen består av en serie möten och samtal som tar plats under ett års tid, där konstnären tillsammans med besökare, personal, anhöriga och andra sjukhusaktörer kommer promenera till platser på eller i närheten av sjukhusområdet. Tillsammans kommer de kartlägga och iscensätta platser att mötas, reflekteras och andas på. 

Läs mer om samtliga pågående uppdrag
Bild: Isak Sundströms skissförslag till Hudiksvalls sjukhus
Efterlysning från konstnären Hanna Wildow 
Har du en speciell plats som du skulle vilja dela med dig av? Vill du ta med mig på en promenad dit, och samtidigt vara med och skapa konstverket du är platsen, platsen är du på Hudiksvalls sjukhus?

Skriv till hej@duärplatsen.se
Läs mer om gestaltningen 

Hoppas vi ses,
Hanna Wildow

Sprid gärna efterlysningen!
Bild:Grafisk formgivare, Seipdar Hosseini
Färdigställande av Ylva Ceders gestaltningsuppdrag på Hudiksvalls sjukhus
I hisshallen på våning 4 och 5 (hus 08) och i väntrummet på akutmottagningen (hus 07) möts nu patienter, besökare och personal av Ylva Ceders tre stora gestaltningar i kakel och mosaik. 

Ceder har hämtat inspiration från Hälsingegårdarnas omsorgsfullt utförda sängtextiler och kakelväggar i Mellanöstern. De konstnärliga gestaltningarna är skapade utifrån textila förlagor, ett hängkläde i korsstygn och överkast i rosengång som hon överfört och omtolkat till kakel och mosaik. Genom att sammanföra textiliernas färg och form med kakel och mosaik, uppstår ett spännande möte mellan material, plats, historia och kulturarv.

Läs mer om uppdraget
Bild:Fotograf, Philippe Rendu
Just nu pågår Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst
Mellan 20 maj och 30 september 2023 pågår utställningen Vävda rum i 6 av länets 10 kommuner!

Konstverken i Vävda rum är gjorda med AR-teknik och är virtuella. Utställningen utnyttjar samma teknik som det kända spelet Pokémon Go, men i konstnärligt syfte. Genom att ladda ner appen Vävda rum till din mobil kan du se på en karta var konstverken är utplacerade i kommunen och besöka dem. Flera av konstverken i utställningen är interaktiva och förändras genom att besökaren sjunger, gör rörelser eller är delaktiga tillsammans med andra besökare.

Bakom utställningen står Riksförbundet Sveriges Konstföreningar som med sina drygt 620 medlemsföreningar står som värdar för Vävda rum i respektive kommun. Genom sitt riksomfattande nätverk av utställningsarrangörer har de möjlighet att sprida samtidskonst till hela Sverige. Samarbetspartnern Untold Garden utvecklar tekniken bakom utställningen, genom vilken konstföreningarna kan visa spännande konstverk på många mindre orter och tillsammans skapa Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst

För mer information om utställningen
Bild: Åsa Cederqvist, Giga-annum (2023)
Falnande språk - ur Finnskogen
Den 31 maj öppnade den tredje delen av vandringsutställningen Falnande språk - ur Finnskogen som, efter besök i Gävleborg och Dalarna, nu har nått Värmland och Torsby Finnskogscentrum. Utställningen är avslutningen på det interregionala residensprojekt som initierades av Kultur Gävleborg och inleddes sensommaren 2020. Där Region Gävleborg, Dalarna och Värmland samlade ett urval nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare i en gemensam bildningsresa genom finnskogen. 

Medverkande konstnärer: Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström och Therése Olsson.

Vi ser fram emot att besöka utställningen i sommar och att få delta i finissageprogrammet som avslutar utställningsperioden den 26 augusti 2023.

Läs er om utställningen och ta del av ett konstnärssamtal, lett av Marita Axelsson Nordlund (utvecklare bild och form, Region Värmland)
Kontakt
För frågor om nyhetsbrevet kontakta:
louise.sundberg@regiongavleborg.se
Sociala medier
På Instagram och Facebook delar vi med oss av vad som händer i vår verksamhet. Där hittar du nyheter, evenemang, utlysningar, konsttips från länet och även inblickar i hur vi jobbar till vardags. 

Facebook

Instagram
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
   
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR.
Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den
enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen


 
Region Gävleborg | Kultur Gävleborg | Gävle | kultur@regiongavleborg.se