Sent with rule.io
Logo Logo
Att stödja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar
 
I en ny skrift sammanfattar SBU resultaten från tre rapporter som handlar om program som ges till barn för att öka möjligheterna till en god psykisk hälsa. Vi har utvärderat program som kan ges på olika sätt, exempelvis till alla barn på en skola eller till utvalda grupper av barn. Rapporterna handlar dels om program för att främja psykiskt välbefinnande, dels om program för att förebygga psykisk ohälsa.
SBU utvärderar sociala åtgärder mot kriminalitet bland unga

Att minska den återkommande brottsligheten bland unga är angeläget för både individen och samhället. I två kommande rapporter undersöker SBU vilka sociala metoder de olika nordiska länderna rekommenderar för att förebygga ungdomskriminalitet och vilket vetenskapligt stöd det finns för socialtjänstens insatser mot gängrelaterad brottslighet bland barn och unga vuxna.
 


Käkproblem och arbetsrelaterad stress –
mer forskning behövs


5–15 % av den svenska befolkningen har en temporomandibulär dysfunktion (TMD), det vill säga smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Finns samband mellan arbetsrelaterad stress och TMD?

SBU konstaterar att det saknas forskningsresultat som ger svar. Sammanställningen är ett underlag som efterfrågats av bland annat Försäkringskassan.


SBU:s utvärderingar och kartläggningar om könsdysfori

Sedan tidigare har SBU utvärderat den vetenskapliga litteraturen som behandlar medicinska aspekter av hormonbehandlingar vid könsdysfori samt sammanställt den vetenskapliga litteratur som finns om könsdysfori hos barn och unga. Nu har vi gjort en ny litteratursökning om ånger och detransition. Du hittar den nya bilagan och alla våra projekt inom könsdysfori via länken.
 


Höstens SBU-utbildningar

Med start i oktober anordnar SBU två utbildningar. Den ena om vad en systematisk översikt är och hur den används och den andra om att värdera insatser som används inom socialtjänsten.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig