Sent with rule.io
Logo Logo
Tryggt att inleda läkemedelsbehandlingen hemma vid medicinsk abort
Vid medicinsk abort påverkas varken effektivitet eller säkerhet av om den första tabletten tas på vårdinrättning eller på annan plats. Det konstaterar SBU i en ny rapport.

Idag görs en medicinsk abort i två steg. I Sverige måste behandlingen inledas på vårdinrättning, där kvinnan tar det första läkemedlet, mifepriston. Orsaken till att tabletten inte får tas var som helst är den reglering om aborter som finns i Sverige; abortlagen (1974:595) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15). Abortlagen skrevs medan det enbart fanns kirurgiska aborter – för att säkerställa att dessa utfördes under säkra förhållanden anger lagen att aborter ska ske på vårdinrättning.

Det andra läkemedlet, misoprostol, får kvinnor i tidig graviditet ta på egen hand, för att sedan genomgå själva aborten hemma. Kvinnor i senare graviditet tar läkemedlet på vårdinrättning.

Att kunna ta båda läkemedlen hemma skulle förenkla för många kvinnor, menar professor Kristina Gemzell Danielsson, en av SBU:s sakkunniga i projektet:

– Effektiviteten och säkerheten är lika hög oavsett var mifepriston tas. Möjligheten att ta mifepriston i hemmet för kvinnor som önskar det ökar självbestämmandet. Det är dock viktigt att kvinnor även fortsättningsvis ska ha möjlighet att välja om den medicinska abortbehandlingen och aborten ska ske hemma eller på vårdinrättning.

I flera länder tillåts redan kvinnor att ta mifepriston hemma, till exempel i Storbritannien, Frankrike, Kanada och Australien.

SBU:s rapport är ett uppdrag från regeringen.

Nytt uppdrag om postcovid
Regeringen ger SBU, i uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning inom området postcovid och andra postinfektiösa tillstånd.

Internationell konferens: anmäl dig att delta online
SIA Conference 24 maj, 2023. How to assess social interventions with high quality, transparency and transferability? Towards a common methodology.


Förstudie om alternativa metoder till tvångsåtgärder 
 
På regeringens uppdrag har SBU genomfört en förstudie om alternativa metoder till tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet, samt inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Förstudien föreslås att ligga till grund för en kunskapssammanställning av alternativa metoder till tvångsåtgärder, särskilt till avskiljning och fastspänning

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig