Sent with rule.io
Logo Logo
Graviditet, förlossning och vården efteråt
 
I en ny broschyr sammanfattar vi de senaste SBU-rapporterna om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forsk­ningen borde besvara först.

Broschyren handlar bland annat om hur svår förlossningsrädsla kan fångas upp, vilka insatser mot depression efter förlossning som har effekt och om för- och nackdelar med kejsarsnitt respektive vaginal förlossning.


SBU får nytt uppdrag om familjehemsvård
Socialstyrelsen och SBU får tillsammans i uppdrag att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer.

Filmtips: Att göra en systematisk översikt
Vi har gjort sex korta filmer där vi berättar vad en systematisk översikt är och de olika stegen i att ta fram en. Du får bland annat veta hur man granskar studier, väger samman resultat och bedömer resultatens tillförlitlighet.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig