Sent with rule.io
Logo Logo
Lipödem: Viktigast forska om diagnostik
och effekt av olika behandlingar
Det finns idag ingen internationell konsensus kring vare sig de diagnostiska kriterierna eller behandling av lipödem, ett tillstånd med smärtande fettansamlingar på framför allt ben, höfter och stuss. Man kan få symtom redan i tonåren och många får gå länge innan diagnos sätts.

SBU har sammanställt vad personer med lipödem, deras anhöriga samt vårdpersonal tycker är de viktigaste forskningsfrågorna inom området.


Sex viktiga utfall om vulvodyni
För drygt ett år sedan fick SBU i uppdrag att ta reda på vad patienter, vårdpersonal och forskare tycker är viktiga utfall när man forskar om provocerad vulvodyni. Över 300 personer från 22 länder valde att delta i vårt projekt. I slutfasen har 18 av dem har träffats och kommit överens om sex utfall som är så viktiga att de bör mätas i alla studier.

Jobba hos oss
SBU söker avdelningschef till avdelningen för verksamhetsstöd samt en HR-ansvarig till samma avdelning.

Se vår film om "Att arbeta på SBU – en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas"
 


Internationell konferens om metod för social utvärdering


Under det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023, kommer SBU i samarbete
med the International Network of Social Intervention Assessment, INSIA, anordna en konferens i Stockholm på temat metod för social utvärdering (Social Intervention Assessment, SIA). Konferensen vänder sig främst till organisationer från olika länder som utvärderar insatser inom socialtjänst.

Antalet deltagare är begränsat. Konferensen kommer också att sändas digitalt.

Datum och plats: 24 maj i Stockholm.
Sista anmälningsdatum: 10 april (på plats), 1 maj (digitalt).
Ladda ner konferensprogrammet

Vill du delta? Registrera dig här. Ange ”digitalt deltagande” i kommentarsfältet om du vill delta digitalt.

Har du internationella kontakter som kan vara intresserade av att delta? Tipsa dem gärna!

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig