Sent with rule.io
Nyhetsbrev från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev #1 - Kultur Gävleborg - Konst - mars 2023
Välkommen till nyhetsbrevet för Konst – Kultur Gävleborg!

Vi arbetar med regionens konstsamling och verksamhetsutveckling inom konstområdet för ett levande och starkt konstliv i länet. I det här nyhetsbrevet delar vi med oss av vad som är på gång just nu. Det kan röra sig om utställningar, nya konstnärliga gestaltningar, utlysningar, fortbildningar, publika program och mycket mer. 

Trevlig tisdagsläsning! 
Forum Konst 24 mars
Är du konstnär, utställningsarrangör, representant för länets konstföreningar och det självorganiserade konstlivet, tjänsteperson eller kulturpolitiker?

Välkommen till Forum Konst i Sandviken den 24 mars 2023!

Forumet är en återkommande mötesplats och samtalsnod för konstfältet i Gävleborg och anordnas i år i samarbete med Konstfrämjandet Gävleborg, Back Beat Bolaget och Sandvikens konsthall. Under dagen får du ta del av föreläsningar och presentationer med inbjudna gäster som på olika sätt förhåller sig till organisering inom konstlivet och delar med sig av erfarenheter av att arbeta med biennaler och triennaler runtom i Sverige och Norden.

Det är ett fullspäckat schema där du kommer ha möjlighet att lyssna på Ulrika Flink, konstnärlig ledare vid Konsthall C i Hökarängen, Helena Byström och Sebastian Andersson från Konstfrämjandet respektive Region Västernorrland, Magdalena Malm från Bildkonst Sverige och många fler intressanta föreläsare. Du kommer även kunna ta del av konstnärspresentationer/Open studios av Backa Carin Ivarsson, Simon Gran Danielsson, Madeleine Hansen och Sofia Elida Eriksson. Dagen avslutas med en konsert där Un Programme (Daniel Palmberg och Joakim Westlund) tillsammans med Tidsrymd (Johan Ohlsson) kommer framföra ett specialskrivet stycke som lämnar plats för improvisation och stundens ingivelse.

Var: Kungen/BackBeatBolaget (Fredriksgatan 35, Sandviken) och Sandvikens konsthall
När: Fredag 24 mars kl 10.00-20.00  

Anmäl sig senast 20 mars till konst@regiongavleborg.se
Forum Konst är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

Läs hela programmet
Läs mer om Forum Konst och hur du anmäler dig
Ylva Ceder installerar sin tredje och sista etapp i Hudiksvall
Under 2019 fick Ylva Ceder ett skissuppdrag att gestalta tre olika platser på Hudiksvalls sjukhus i och med Framtidsbygget. Sedan 2021 och 2022 har du som besökare, patient eller personal på sjukhuset kunnat ta del av hennes två stora mosaikgestaltningar i hisshallen på våning 4 och 5 i hus 08. Under v 11-12 kommer Ylva Ceder att installera den sista gestaltningen i väntrummet på akutmottagningen i hus 07. 

Inspirationen till gestaltningarna är hämtade från vävda textiler som finns i arkivet på Hälsinglands museum och är en del av Hälsinglands kulturarv. Många textilier är uppbyggda i ett fyrkantsmönster som både i form och upprepning påminner om kakel och mosaik, vilket skapar en länk mellan Ylva Ceders val av material och inspirationskälla till färg och form.

I bilden får du ta del av hennes besök hos kakeltillverkaren i Marocko som har tillverkat kaklet till gestaltningen i väntrummet på akutmottagningen. Foto: Ylva Ceder

Läs mer om Ylva Ceders gestaltningsuppdrag
Release av publikationen URMEKANISMER – konstnärliga uppdrag i en pandemisk tid
Välkommen på release för publikationen den 4 april kl 15.30-17.00 på Musikhuset i Gävle.

Under 2020 utlyste Kultur Gävleborg en rad särskilda uppdrag till kulturskapare i länet. Inom bild- och formkonstområdet var dessa uppdrag att betrakta som en slags skissprocess där utgångspunkten var att bidra till konstnärernas och kulturskaparnas möjlighet att enskilt kunna fördjupa och utveckla sina praktiker i relation till rådande omständigheter. Det enda villkoret var att de enskilda arbetena skulle kunna presenteras i någon form och kunna delas med fler.

Dessa uppdrag resulterade i utställningen Kartritare – att navigera i en tid av ovisshet, som visades på Gävle Konstcentrum under sommaren 2021. I utställningen medverkade Lars Brink, Inger Drougge-Carlberg, Samira Englund, Jacob Holmberg, Annelie Krantz, [krig], Gustaf Lord, Erika Lövqvist, Nina Svensson, Po Tidholm, Riitta Tjörneryd och Lena Wennberg, som alla hade tilldelats särskilda uppdrag. Var för sig reflekterade de över tillvaron och genom olika infallsvinklar, material och tekniker skissade de sig fram till möjliga tolkningar. I utställningen presenterades ingenting säkert eller slutgiltigt. Istället fick besökare möjlighet att mötas i ett samlat skissmaterial och en konstnärlig kartläggning som fortfarande sökte en formulering kring rådande omständigheter och vår föränderliga tillvaro.

Nu har vi på Kultur Gävleborg sammanställt presentationer av samtliga 86 uppdrag - som tilldelats olika kulturskapare, kulturproducenter, skribenter och forskare inom områdena konst, hemslöjd, film, litteratur, musik och dans – i en publikation som vi vill dela med er.

Hoppas vi ses på releasetillställningen den 4 april!
Anmäl dig senast 26 mars (antalet platser är begränsat). 

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig
Release av VideoGUD – rapport om ett internationellt samarbete kring videokonst
Kom och fira rapportsläppet med oss den 24 april på Uppsala konstmuseum!

Under åren 2006-2020 hade regionerna Gävleborg, Uppsala och Dalarna ett samarbete kring videokonst kallat VideoGUD. Syftet var att visa videokonst i nya och oprövade miljöer och att öka kunskapen om den nya konstformen, bland annat genom årliga videokonstfestivaler. Under dessa 15 år visades över 200 verk på totalt trettio stationer runtomkring i länen.

Nu har projektet sammanställts och i och med det bjuder samtliga medverkande regioner in till ett rapportsläpp den 24 april på Uppsala konstmuseum. Under kvällen kommer du bland annat få ta del av konstnärssamtal och visningar av videokonst. Håll utkik i våra sociala medier framöver för mer information om rapportsläppet.
Ny rapport och enkät av Bildkonst Sverige
Är du arrangör inom bildkonstområdet? Fyll gärna i enkäten som skickats ut av Bildkonst Sverige senast 9 mars!

Bildkonst Sverige är en nystartad ideell branschorganisation och en samlad röst för arrangörer inom bildkonstområdet. Den omfattar allt från större konstinstitutioner och kommersiella gallerier till konsthallar, fria konstaktörer och självorganiserade verksamheter i hela landet.

För ett par veckor sedan presenterade Bildkonst Sverige rapporten Bildkonstens arrangörer – Stark konstnärlig utveckling men svag infrastruktur, som belyser viktiga strukturella förändringar som har skett inom bildkonstområdet i Sverige de senaste 15 åren. Rapporten följs nu upp med en enkät med syfte att skapa en tydligare bild av hur den reella arbetssituationen ser ut. För att Bildkonst Sverige ska kunna driva bildkonstarrangörernas frågor behöver de veta hur situationen ser ut: Vad är de viktigaste frågorna och utmaningarna? Vilka lösningar ser ni framåt?

Till enkäten 
Till rapporten 
Tips på fem olika stöd/stipendier att söka nu i vår
Kulturting Gävleborg 22 april
Varmt välkommen till Kulturting Gävleborg den 22 april kl 9.30-16.00 på Kulturcentrum Sandviken.

Kulturtinget är en årligen återkommande mötesplats för konst- och kulturfrågor, för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- och kulturliv. Det blir en heldag med inspirerande föreläsningar, seminarier, panelsamtal och kulturupplevelser på temat delaktighet och medskapande. I Kulturskolan Sandvikens foajé arrangeras också en mässa där det är möjligt att visa upp kulturverksamhet från hela länet.

Vill du vara med under dagen eller ställa ut på mässan?
Anmäl dig senast 12 april (fri entré).

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig
Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 - Ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling
Den 13 december 2022 antog regionfullmäktige den regionala kulturplanen 2023-2026 för länet. Kulturplanen beskriver vilka prioriteringar som gäller för det regionala konst- och kulturlivet under de kommande tre åren.  

De särskilda prioriteringarna i kulturplanen som gäller bild- och form samt slöjdområdet - och som berör Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom konst och hemslöjd, Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg – handlar om att:
  • skapa mötesplatser för länets aktörer för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och samverkan.
  • stärka professionella kulturskapares villkor och skapa goda förutsättningar för deras arbete
  • utöka samverkan mellan verksamhetsområdena slöjd och bild- och form
  • identifiera möjligheter och förutsättningar för stärkt arbete med gestaltad livsmiljö
  • sprida kunskap om befintliga lokaler för utställningar samt verkstäder och ateljéer i länet
  • arbeta för att utveckla och sprida bild- och form samt slöjd i nya sammanhang och miljöer
  • identifiera möjligheter och förutsättningar att sätta bild- och form samt slöjd i ett internationellt perspektiv genom konstnärliga utbyten och konstnärliga residens i länet
  • förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande, arrangörskap, eget skapande och möten med professionella kulturskapare
Läs hela Regionala kulturplanen 2023-2026
Kontakt 
För frågor om nyhetsbrevet kontakta:
louise.sundberg@regiongavleborg.se
Sociala medier
På Instagram och Facebook delar vi med oss av vad som händer i vår verksamhet. Där hittar du nyheter, evenemang, utlysningar, konsttips från länet och även inblickar i hur vi jobbar till vardags. 

Facebook

Instagram
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
   
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR.
Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den
enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen


 
Region Gävleborg | Kultur Gävleborg | Gävle | kultur@regiongavleborg.se