Sent with rule.io
Logo Logo
Vilka frågor tycker du är viktiga att besvara inom vård och stöd vid allvarlig psykisk sjukdom eller allvarligt psykiskt tillstånd?
Var med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät!

För att maximera nyttan av forskning är det viktigt att de som i slutändan påverkas av denna forskning får påtala vilka behov som finns. Men de som själva lever med allvarliga psykiska sjukdomar eller tillstånd, deras närstående eller vård- och stödpersonal har sällan möjlighet att påverka forskningsagendan. Genom en enkät utför nu SBU ett prioriterings­projekt där dessa grupper får komma till tals.

Hur gör jag?
I enkäten har du möjlighet att välja bland frågor som rör vård och stöd vid allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd som du skulle vilja att det fanns mer kunskap om. Du kommer att behöva ange om du är patient, närstående, vård- och stödpersonal eller forskare, men du ska inte fylla i namn eller andra personuppgifter. Enkäten kommer att vara öppen fram till 31 mars 2023.

Vad händer sedan?
När resultaten sammanställts kommer en slutgiltig prioritering att göras av representanter från patient-, brukar- och professionsföreningar utifrån enkätsvaren. Resultatet kommer sedan att spridas till forskare och forskningsfinansiärer.
 

Faktablad om karies
Arbetar du med tandvård för barn vars föräldrar inte pratar svenska?

SBU:s faktablad om hur man kan förebygga karies hos barn är uppdaterat och finns på 12 olika språk, bland annat på ryska, kurmanji, arabiska och somaliska.  

Vetenskapligt underlag
SBU har tagit fram det vetenskapliga underlaget till Socialstyrelsens
rekommendationer om nyföddhetsscreening för SMA, spinala muskelatrofier, en grupp ärftliga sjukdomar som leder till muskelsvaghet och muskelförtvining (atrofi).


SBU:s upplysningstjänst
 
SBU:s upplysningstjänst ger vetenskapliga svar på vårdens och socialtjänstens frågor. Våra senaste svar handlar om responsbaserad praktik vid behandling av våldsutövare samt behandlingsprogrammet Utvägs kvinnogrupp. 

Fråga Upplysningstjänsten har fått en ny ingång, den heter nu "Fråga SBU om metoder och insatser".

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig