Sent with rule.io
Logo Logo

Svagt evidensläge för träningsterapi vid whiplashskada
 


Efter att ha granskat en systematisk översikt instämmer SBU i författarnas bedömning: Evidensläget för träning som terapi vid whiplash-associerade besvär (WAD) är svagt. Även om träning har visat sig ha positiva effekter i andra sammanhang bedömer SBU att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt när det gäller WAD. Det behövs fler studier som mäter samma sak med samma typ av patienter och interventioner.


Flera metoder effektiva för behandling av korsbett
 


Både Quad-helix och expansionsplåt är effektiva för att korrigera enkelsidigt posteriort korsbett i växelbettet hos barn i åldrarna 7–11. Av de två metoderna är Quad-helix mer effektiv än expansionsplåt. Behandlingstiden är även kortare. Vid posteriort korsbett hos äldre barn ger behandling med så kallad gomsuturvidgare (Hyrax eller Haas-apparatur) ofta lyckade resultat. Slutsatserna kommer från en välgjord systematisk översikt som SBU har granskat.


Effektiva insatser och metoder


Vi uppdaterar kontinuerligt vår sammanställning av metoder och insatser inom socialtjänstområdet som det finns vetenskapligt stöd för. Det senast tillkomna är insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Du hittar också resultat från rapporter om social barnavård, missbruk och beroende, psykologisk behandling, funktionsnedsättning, våld i nära relationer samt äldreomsorg.


SBU:s rapporter i presentationsform
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig