Sent with rule.io
Logo Logo
Arbetsmarknadsinsatserna som kan ge hjälp till jobb
Vilka arbetsmarknadsinsatser hjälper personer som inte kunnat jobba på länge att återgå till arbetslivet?

Två nya SBU-rapporter sammanfattar befintlig forskning.

SBU har undersökt evidensen för om arbetsmarknadsinsatser leder till att personer som av olika orsaker befinner sig långt från arbetsmarknaden kommer tillbaka till arbetslivet. 

Av rapporten om personer med varaktigt försörjningsstöd framgår att viss utbildning, med anknytning till en arbetsplats eller omfattande utbildning, troligtvis har önskad effekt liksom praktik i reguljär verksamhet (alltså ej konstruerade arbetsuppgifter). För till exempel lönebidrag är effekterna inte synliga på samma sätt. Det bör dock nämnas att i SBU:s utvärdering ingår inte personer med funktionsnedsättning, den grupp som i Sverige oftast får del av just denna typ av arbetsmarknadsinsats. Enligt klienterna själva kan insatser som individen uppfattar som önskvärda ha större möjlighet att leda till positiva förändringar.
 
I den andra rapporten har SBU undersökt effekten av insatser för personer som varit långvarigt sjukskrivna på grund av ångest, depression eller reaktioner på svår stress. Evidens finns möjligen för att kognitiv beteendeterapi (KBT) liksom teambaserat stöd med involverad arbetsplats på kort sikt underlättar återgång till arbete. Patienterna upplevde att de insatser de fått kunde bidra till att skapa nya rutiner, verktyg och riktning för att kunna återgå i arbete, men även upplevas alltför omfattande.

Flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande

Program i socioemotionellt lärande (SEL) och mindfulness har positiva effekter på barns och ungdomars förmåga att möta svårigheter, ha goda relationer och hantera känslor. Både elever och lärare upplever att programmen gör skillnad. Det visar SBU:s utvärdering av den forskning som finns på området.


Se webbinariet om Core Outcome Set i efterhand
Missade du vårt webbinarium om Core Outcome Set? Ingen fara. Det går utmärkt att se i efterhand. Välkommen till 45 minuter om vad ett Core Outcome Set är och varför de behövs.

Ska du besöka äldreomsorgsdagarna?
Det ska vi med! Kom gärna förbi oss i monter nummer A03:16. 
 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig