Sent with rule.io
Nyhetsbrev från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev - Kultur Gävleborg - Litteratur
Hösten är här och med det förhoppningsvis tid både för att delta i litteraturarrangemang runt om i länet och för att landa i soffan med en god bok. I detta nyhetsbrev berättar vi bland annat om litteraturfestivalen Gävlit som är tillbaka, en ny handledning på temat konst och litteratur och en fortbildning i att leda författarsamtal. Glad höst alla!
24 regionala författarskap samlade i Gävleborgsförfattare

Under 2020 genomfördes den uppmärksammade satsningen Månadens författare Gävleborg, där tolv regionala författarskap presenterades. 2021-2022 presenterades ytterligare tolv författarskap, denna gång med sex teman: Prosa, Poesi, Deckare, Feelgood, Skräck och Fakta.
 
Nyskrivna texter om och intervjuer med författarna har tagits fram varje månad och finns nu samlade på HelGe-bibliotekens webb under rubriken Gävleborgsförfattare. Passa på att gå in där och läs om era favoriter eller hitta nya författarskap. I anslutning till varje presentation ligger länkar till böckerna i katalogen, så du kan enkelt beställa hem det verk du blir nyfiken på att läsa.

Satsningen Månadens författare tar nu en paus, men har varit mycket uppskattad så förhoppningen är att den återkommer i någon form framöver.

Gävleborgsförfattare på HelGes webb

Månadens författare 2020

Månadens författare 2021-2022

 
Gävlit är tillbaka!

Förra året var det premiär för Gävlit - litteraturfestivalen i Gävle. Festivalen lyckades pricka in den period förra hösten då restriktionerna släpptes, och det går inte att säga annat än att det blev en succé, både publik- och innehållsmässigt. Så det är nog många som är glada över att festivalen återkommer i år. Den kommer att genomföras den 18-20 november, och invigningen och författarkvällarna äger rum på samma plats som förra året, nämligen Gävle teater. Nytt för i år är att bokmässan, den regionala författarscenen och nytillskottet familjedagen äger rum i Folkteatern Gävleborgs lokaler. 

Stora delar av Gävlits program - fredagens invigning, bokmässan, den regionala författarscenen och familjedagen har fritt inträde. Biljetterna till de två författarkvällarna lördag och söndag går att köpa genom Gävle teater.

Programpunkter från den regionala författarscenen kommer också att kunna ses via GD.se, genom att Gefle Dagblad är en samarbetspartner till festivalen. Kultur Gävleborg är medfinansiär till Gävlit.


Välkommen till Gävlit - Gävle litteraturfestival
 
Ny lärarhandledning på tema konst, litteratur och demokrati

Under åren 2021-2022 har litteraturverksamheten och konstsamlingsteamet inom Kultur Gävleborg samarbetat med Sandvikens fristadskonstnär Mahdieh Golroo, med fokus på demokrati och yttrandefrihet inom konst och litteratur. Mahdieh har skrivit om den offentliga konstsamlingen utifrån ett demokratiskt perspektiv och om ett antal verk som berört henne och hennes konstnärskap. Samarbetet resulterade bland annat i utställningen Bortom bilden, som visades i Kuren på Gävle sjukhus.
Nu har en lärarhandledning tagits fram utifrån texterna och verken. Handledningen är tänkt att användas till att reflektera kring och arbeta vidare med frågor som rör gymnasieämnena historia, samhällskunskap, religion, bild och svenska/ litteratur.

Lärarhandledning Bortom bilden


Om Sätt ord på konsten och samarbetet med Mahdieh Golroo
Bibliotekspersonal fortbildas i att leda författarsamtal

Förra året genomfördes en uppskattad fortbildning för bibliotekspersonal i länet i att leda författarsamtal. Många av de som deltog i fortbildningen har under hösten 2021 och våren 2022 hållit samtal, på Bollnäs bokmässa, på Gävle litteraturfestival och ute på biblioteken. På önskemål från biblioteken arrangeras fortbildningen igen nu i höst. I september genomförs två halvdagar digitalt och i oktober får deltagarna prova på att samtala med författare IRL. Totalt elva personer från sex av länets kommuner deltar i fortbildningen. 
Sök stöd från Kultur Gävleborg

Gävle litteraturfestival, Bollnäs bokmässa, Gävleborg Poetry slam och skrivtävlingen Jag skriver i dina ord tillhör några av de satsningar som fått stöd av Kultur Gävleborg. Bidrag och stöd fördelas till arrangemang och projekt som ligger i linje med den regionala kulturplanen. Projekten ska äga rum i Gävleborg och vara regionala, dvs. äga rum i flera av länets kommuner eller kunna fungera som modell för andra projekt. Stöd till kulturverksamhet kan sökas vid fyra tillfällen per år, nästa utlysning sker den 15 oktober - 15 november. Kulturpris och kulturstipendier delas ut under våren, ansökningstiden löper från 15 december 2022 - 15 februari 2023. 

Stöd till projekt och arrangemang

Kulturstipendier och kulturpris
Kontakt

Karin Forsgren Anderung
Verksamhetsutvecklare Litteratur
026-53 11 67, 072-247 79 05
karin.forsgren.anderung@
regiongavleborg.se
Sociala medier

Kultur Gävleborgs litteraturverksamhet finns på Facebook och delar även bilder på Kultur Gävleborgs Instagram. Följ oss gärna för att få löpande uppdateringar om det som är aktuellt inom litteraturområdet i länet.

Facebook

Instagram
 
HBTQ-certifierade

Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
   
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Personuppgiftsansvarig för denna sändlista är Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd.
Ändamålet med sändlistan är att skicka ut relevant information till målgrupperna.
Den rättsliga grund som upprättandet av sändlistan vilar på är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.
Uppgifterna, namn och e-postadress, lagras tills personen meddelar att de ska tas bort.
Läs mer om Dataskyddsförordningen
Region Gävleborg | Kultur Gävleborg | Gävle | kultur@regiongavleborg.se