Sent with rule.io
Nyhetsbrev från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev #3 - Kultur Gävleborg - Konst
Välkommen till nyhetsbrevet för Konst – Kultur Gävleborg!

Vi arbetar med regionens konstsamling och verksamhetsutveckling inom konstområdet för ett levande och hållbart konstliv i länet. I det här nyhetsbrevet delar vi med oss av vad som är på gång just nu. Det kan röra sig om utställningar, nya konstnärliga gestaltningar, seminarier och utlysningar.

För frågor om nyhetsbrevet kontakta: louise.sundberg@regiongavleborg.se
Konstpedagogisk nätverksträff 22 oktober på Hälsinglands Museum
Välkommen till en heldag med inspirerande samtal, workshop och erfarenhetsutbyten!

Under vår första träff kommer du att få möta andra personer som arbetar med konst och pedagogik i Gävleborg. Vi kommer bland annat:
  • Ha en presentationsrunda där du får berätta om vad för konstpedagogiska aktiviteter du arbetar med - kan vi få inspiration av varandra?
  • Diskutera hur vi ska utveckla det konstpedagogiska nätverket - vad vill du få ut av nätverket och vilka teman tycker du är intressanta för kommande träffar?
  • Få uppleva utställningen Rosa Taikon - Konsten och kampen, med Cecilia Olsson
  • Medverka i workshopen Use your hand to see it, med Mo Maja Moesgaard och Anne Louise Flint 
Workshop - Use your hand to see it
I samband med utställningen Efter Skyfallet håller Anne Louise Fink och Mo Maja Moesgaard (Danmark) en kombination av samtal och workshop, med konstnärliga och terapeutiska metoder, för att kollektivt och med flera sinnen försöka möta den oro och osäkerhet som klimatförändringarna skapar. I anslutning till workshopen kommer Mo och Anne Louise visa en film som var en startpunkt för utvecklandet av workshopen. Mo Maja Moesgaard är konstnär och behandlar teman som klimat, vardag, oro, (queera) framtider och protest. Anne Louise Fink är blivande psykoterapeut. Workshopen arrangeras av föreningen Konst i Hudiksvall.

Datum och tid: 22 oktober kl. 10-16
Plats: Hälsinglands Museum, Storgatan 31, Hudiksvall
Anmälan: senast 14/10 Konst@regiongavleborg.se
Motivera varför du vill vara med i nätverket. Det finns ett begränsat antal platser. 
Du kan också mejla om du vill gå med i det konstpedagogiska nätverket men inte har möjlighet att medverka vid nätverksträffen den 22 oktober. 

Vi ses där! 

Bild: Skapad av Anne Louise Fink och Mo Maja Moesgaard. 
Katarina Sundqvist Zoharis gestaltning på Bollnäs Folkhögskola
I september kommer Katarina Sundqvist Zohari påbörja installationen av hennes konstnärliga gestaltning utanför Baldurssalen, på Bollnäs folkhögskola. 

I Sundkvist Zoharis gestaltning möter vi bronsskulpturer som monteras på trästockar av återvunnen ek, som i sin tur kommer att utgöra en mötesplats för skolans studenter och personal. Verket kommer att fungera som både en sittplats vid sammankomster men också en plats för reflektion och samtal. Genom skulpturerna, med sina igenkännbara och samtidigt obestämda former tillåts associationer till möten, gemenskap, naturens former och rätten att få vara den man är, och anknyter där av till folkhögskolans värdegrund. 

Bild: Del av Katarina Sundkvist Zoharis gestaltning till Bollnäs Folkhögskola. 
Ny pedagogisk lärarhandledning till utställningen Bortom Bilden
Gymnasielärare - se hit!

Nu finns en pedagogisk lärarhandledning med material från utställningen Bortom Bilden (som visades i Kuren på Gävle sjukhus 2021-2022) tillgänglig på Kultimera. Bild- och textinnehållet från utställningen finns med i handledningen och kan därför användas var som helst, det är alltså inte begränsat till en specifik plats eller tid. Det är främst riktat till gymnasieelever men delar av materialet kan även användas för yngre elever. Handledningen är tänkt att inspirera till hur du som pedagog kan arbeta med dina elever utifrån de här verken inom bildkonst och litteratur. Materialet kan framförallt användas till att reflektera kring och arbeta vidare med frågor som rör gymnasieämnena: historia, samhällskunskap och religion men också inom bild och svenska/ litteratur. 

I den här pedagogiska lärarhandledningen finns:
  • En kort introduktion till vad konst är och kan användas till.
  • Introduktion till utställningen och Mahdieh Golroo.
  • Bild- och textmaterial från utställningen -  innehåller bilder på fem konstverk ur Region Gävleborgs offentliga konstsamling och sex litterära texter skrivna av människorättsaktivisten Mahdieh Golroo, som bland annat berör ämnena demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i diktatoriskt styrda länder och framförallt Iran som är Mahdieh Golroos hemland.
  • Verktyg för hur du som pedagog kan arbeta med konstverken och texterna – 1. Tips på hur du kan använda Mahdieh Golroos texter för att tillsammans med eleverna undersöka och diskutera ämnen som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. 2. Hur eleverna kan se och upptäcka konstverken genom ett konstanalytiskt perspektiv. 3. Förslag på kreativa skrivuppgifter eleverna kan göra med utgångspunkt i konstverken och med inspiration av Mahdieh Golroos texter.
Läs mer om och ta del av den pedagogiska lärarhandledningen

Bild: Stillbild från videoverk där Mahdieh Golroo läser en av sina litterära texter, från utställningen Bortom Bilden. 
Ny konsttekniker
Vi är glada över att välkomna Richard Elvermark Galloway, som ny konsttekniker till vårt konstsamlingsteam.

Richard har en magisterexamen i grafik från Royal College of Art London och arbetar även som konstnär i sin hemmastudio Timberhousepress.
 
Hans intresse för konst och design ledde honom till gallerimiljön där han kunde utvecklas inom fabrication och utställningsinstallation. Hans tekniska roll på Architectural Association i London gav honom utrymme och tid att arbeta direkt med arkitekter och hjälpa dem att hitta lösningar för utställningsdesign. Erfarenheterna ledde sedan till den kommersiella gallerisektorn som seniortekniker för Lisson galleriet London. På senare tid har Richard specialiserat sig på logistik inom konstmässor och installationer för Pace galleriet New York och Kukje galleriet Seoul, Korea.

"Det höga tempot och problemlösningsaspekten på en begränsad tid är något som entusiasmerar och fortfarande intresserar mig, att arbeta med konstnärer och fortsätta lära sig om deras konstverk är underbart. Jag ser mycket fram emot att arbeta med konstsamlingsteamet i Gävle och hoppas kunna installera några fantastiska nya konstverk för samlingen så att alla kan njuta av dem." 
Se Pia Rönicke – Drifting Woods på Munkeruphus, Danmark
Utställningsperiod: 21.8 – 30.10 2022

Nu har vandringsutställningen Drivande skog (Drifting Woods) rört sig vidare från Gävleborg till Danmark och vi är mycket glada över att vi har fått chansen att vara med och representera konstfältet i vårt län vid vernissagen på Munkeruphus den 20 augusti.  

Utställningen är kulmen av den danska konstnären Pia Rönickes (f. 1974) mångåriga forskning om skogar och träd, vilka konstnären ser som nomadiska vandrare som ständigt förändras och rör sig över hela världen med och utan mänsklig inblandning. Genom återkommande fältstudier, vandringsobservationer och tidsbaserade noteringar i form av rörlig bild och ljud har Pia Rönicke rört sig i och sorgfälligt kartlagt olika spår i det föränderliga skogslandskapet runt Ockelbo och hur det sprider sig över kommunens gränser. 

Drifting Woods är en förgrenings- och filmisk installation där berättelser från gävleborgs skogar återberättas, och där antropologisk forskning, historiskt arkivmaterial och faktakunskaper flätas samman med personliga intervjuer och bildliga poetiska inspelningar av skogens egen tid, liv och förfall.
 
Förutom Pia Rönickes nyproducerade verk får vi också upptäcka hur skogslandskapet runt Ockelbo framträder på ett nytt sätt genom ljuset av hennes tidigare verk Word for Forest (som utspelar sig i Mexicos Molnskog) och The pages of Day and Night. Samt delar av Gunnar Aagaard Andersens arkiv som finns på Munkeruphus, vilket var hans tidigare konstnärshem. Gunnar Aagaard Andersen ritade basutställningarna till Skogsmuseet Silvanum i Gävle under 1957-62, och i utställningen har Pia Rönicke återaktiverat dokumentationen från denna okända historia, i form av fotografier, ritningar, skisser, noteringar, reflektioner, dikter och korrespondens mellan honom och Gävle stad.
 
Läs mer om utställningen 

Bild: Foto från utställningen Drifting Woods på Munkeruphus.
Kommande utlysningar för framtidsbygget Hudiksvall
Region Gävleborg står inför stora ny-, om- och tillbyggnationer i samband med det så kallade Framtidsbygget som berör de båda akutsjukhusen i Hudiksvall och Gävle.

I samband med detta kommer Kultur Gävleborg att under hösten komma ut med flera utlysningar för konstnärliga miljögestaltningar till Hudiksvalls sjukhus.

Alla utlysningar publiceras här  

Du kan också fylla i intresseanmälan för att ingå i vår konstnärsdatabas och ta del av nyhetsbrev och andra utrkick

Läs mer om Framtidsbygget
Anmälan till bidrag och stipendier 
Har du en idé som kan stärka, främja eller utveckla konsten i Gävleborg?

Kultur Gävleborg kan bidra med stöd i form av bidrag eller mentorskap och handledning. Vi ser gärna att du tar kontakt oss i ett tidigt stadium och innan det slutliga projektet är formulerat.
Beslut om stöd fattas vid fyra tillfällen per år, nu närmast den 15 september och 15 november.

Läs mer om stöd och stipendier 
Kontakt 
För frågor om nyhetsbrevet kontakta:
louise.sundberg@regiongavleborg.se
Sociala medier
På Instagram och Facebook delar vi med oss av vad som händer i vår verksamhet. Där hittar du nyheter, evenemang, utlysningar, konsttips från länet och även inblickar i hur vi jobbar till vardags. 

Facebook

Instagram
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
   
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR.
Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den
enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen


 
Region Gävleborg | Kultur Gävleborg | Gävle | kultur@regiongavleborg.se