Sent with rule.io
Logo Logo
Var med och påverka forskningen om lipödem!
Just nu söker vi deltagare till vårt forskningsprojekt. Är du patient, anhörig eller vårdgivare med erfarenhet av lipödem? Då kan du vara med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät.


Vill du lära dig mer om systematiska översikter?
Nu kan du anmäla dig till höstens utbildningar om vad en systematisk översikt är och hur man gör en.

Vill du lära dig när det passar dig?
Se våra filmer istället

Lunchwebbinarium om
Core outcome set
Vad är ett Core outcome set, på svenska kallat prioriterade utfall, och varför behövs de? Hur tar man fram ett Core outcome set och vad förväntas av de som deltar i dessa projekt? I vårt kostnadsfria webbinarium utgår vi från våra erfarenheter av att genomföra och delta i den typen av projekt.


Delta i forskningsprojekt om provocerad vulvodyni
Har du erfarenhet av eller kunskap om provocerad vulvodyni, även känt som vestibulit? Svara på våra två enkäter och var med och bidra till bättre framtida forskning!Osäkert vad som hjälper vid postcovid
 
På uppdrag av regeringen har SBU följt och kartlagt forskningen om behandling och rehabilitering av patienter med långvariga besvär av sjukdomen covid-19, postcovid. Resultaten redovisas som en evidenskarta, med klickbara artiklar.

Enligt SBU:s bedömning har endast elva studier med måttlig risk för systematiska fel (snedvridning/bias) publicerats fram tills i juni i år. Sammantaget har det vetenskapliga underlaget mycket låg tillförlitlighet.

Ännu går det alltså inte att bedöma om någon av de studerade behandlingarna är effektiv eller inte, det behövs fler välgjorda studier för sådana bedömningar.
De inkluderade studierna har undersökt behandling eller rehabilitering vid försämrad lungfunktion eller andningsbesvär, posttraumatisk stress, lukt- eller smakförsämring, smärta, hjärntrötthet eller kognitiv nedsättning och allmän trötthet med mera.
SBU har inte identifierat någon studie som handlar specifikt om behandling för barn med långvariga symtom efter covid-19.

I evidenskartan går det att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom finns här en klickbar lista på studier som exkluderats.
Trots att det finns få publicerade studier om behandling, så finns både svenska och internationella rekommendationer om hur patienter bör omhändertas vid långvariga symtom efter covid-19. Rekommendationerna är bland annat baserade på beprövad erfarenhet, från behandling vid andra tillstånd med liknande symtom och konsensusdiskussioner.
 


Vill du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden?
Just nu söker vi flera projektledare. Hos oss får du chansen att ta del av den senaste forskningen och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat.

Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU
 
Regeringen har beslutat att Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU. Hon tillträder tjänsten den 8 september 2022.
 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig