Sent with rule.io
Logo Logo
Arbetsmiljön påverkar besvär i nacke, axlar, armar och händer
SBU har utvärderat den forskning som finns om samband mellan faktorer i arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer.

En ogynnsam arbetsställning i nacken kan kopplas till besvär i nacke och axlar. Och kraftkrävande och repetitiv handaktivitet har samband med ökad risk för karpaltunnelsyndrom i handleden. Det är exempel på slutsatser i SBU:s nya rapport som belyser hur olika typer av besvär i nacke, axlar, armar och händer hänger samman med både fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer.
Besvären kopplas i utvärderingen till typ av exponering, inte till typ av yrke.

Det handlar dock om resultat på gruppnivå, betonar en av SBU:s sakkunniga, professor Svend Erik Mathiassen vid Centrum för belastningsskadeforskning, Gävle:
 – Slutsatserna kan ge generell vägledning för beslutsfattare, exempelvis inom Försäkringskassan. Rapportens resultat bör användas med försiktighet om man på individnivå ska avgöra om en persons besvär är en arbetsskada eller ej, eftersom det finns andra faktorer som kan ha betydelse.

Dagens publicering kompletterar en SBU-rapport från år 2012 genom att sammanfatta forskningsresultat som tillkommit senaste åren. En ny så kallad evidensskarta ger en bild över resultaten för olika kombinationer av arbetsmiljöfaktorer och besvär i de båda rapporterna.

Höstens utbildningar
SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter.

Tema: Arbetsmiljö
Här hittar du alla våra tidigare rapporter och filmer inom området arbetsmiljö.


PTSD-faktablad nu även på ukrainska
SBU har tagit fram ett faktablad om PTSD, det finns i en lättläst version och är tidigare översatt till flera språk – somaliska och arabiska. Nu har vi även översatt detta faktablad till ukrainska. Till faktabladet på ukrainska 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig