Sent with rule.io
Logo Logo
Evidens kartläggs inom hela områden  SBU:s evidenskartor
SBU:s evidenskartor presenterar forsknings-studier som finns för ett specifikt forskningsområde. 

Vad är en evidenskarta?
I SBU:s evidenskartor presenterar vi de forskningsstudier som finns för ett specifikt forskningsområde. Vanligtvis inkluderas enbart systematiska översikter, men i vissa evidenskartor ingår även primärstudier. Studierna i evidenskartan presenteras vanligen utifrån population, intervention/insats och utfall, men det kan även variera utifrån ämnesområde.
 
Hur fungerar evidenskartan?
Studierna presenteras utifrån olika symboler som representerar studiernas risk för bias. Siffran i varje symbol visar antal studier. Genom att klicka på symbolerna kan man se vilka studierna är samt länkar till respektive studie. Samma studie kan förekomma på flera ställen i evidenskartan. Celler i evidenskartan som saknar symboler indikerar områden där det saknas systematiska översikter (och primärstudier om det ingår). Ovanför evidenskartorna finns förklaringar till vad de olika symbolerna symboliserar samt en funktion för filtrering som kan användas för
att bestämma vad som ska visas ut. 
 
Kan jag exportera kartan till ett annat format?
Under evidenskartan finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel-fil eller bild.
 
Vilka ämnen finns det evidenskartor över?
På samlingssidan hittar du de områden där SBU publicerat evidenskartor.
 
Besök evidenskartorna på samlingssidan
 
Läs även artiklar om kartorna i vår tidning Vetenskap & Praxis:
   
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig