Sent with rule.io
Logo Logo
Flera insatser kan vara positiva för äldre med demenssjukdom

Det finns insatser som dels kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning, dels hjälpa vid mild till måttlig depression hos äldre med demenssjukdom. Det visar två välgjorda systematiska översikter som SBU har granskat.

Demensrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar kan inte återställas. Däremot kan man bromsa utvecklingen. Många demenssjuka har samtidigt depression som visar sig både fysiskt och beteendemässigt.

Kognitiv träning kan ha positiv effekt

Kognitiv träning är en övergripande term för en rad tekniker som används för att stimulera och träna funktioner så som informationsbehandling och minne. Den systematiska översikten visar att kognitiv träning kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Resultatet gäller kognitiv träning jämfört med ingen insats alls, ordinarie vård eller icke-specifika aktiviteter. Förbättringarna verkar kunna kvarstå i mellan tre och 12 månader efter avslutad träning. Det finns inga kända negativa effekter av träningen.

Icke-farmakologiska behandlingar minst lika effektiva som läkemedel

Den systematiska översikten visar att icke-farmakologiska insatser var lika eller mer effektiva än läkemedelsbehandling för att minska symtom på depression hos personer med mild till måttlig depression och demenssjukdom. Elva insatser var mer effektiva, bland annat djurterapi, kognitiv stimulering och fysisk träning. För personer med allvarlig depression är det vetenskapliga stödet oklart. Lyhördhet för den enskildes sjukdomstillstånd och en korrekt diagnostik av både demens och depressiva symtom är ett första steg för en individualiserad behandlingsplan.

– Det här visar att det finns metoder som är effektiva för personer med demenssjukdom. Både för att bromsa kognitiv funktionsnedsättning och minska depression, säger Knut Sundell, projektledare för rapporterna och sakkunnig i socialt arbete på SBU.
Webbinarium: Hur utvecklar och utvärderar man insatser med fokus på personer med nedsatt kognitiv förmåga?
Vad ska man tänka på, hur involverar man målgruppen och vilka är utmaningarna? Den 18 maj arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium där tre forskare berättar om sina insikter och erfarenheter.
Metoder och insatser för barn och unga
Håll dig uppdaterad om den senaste evidensen om metoder och insatser för barn och unga. På vår temasida hittar du rapporter om bland annat stöd till ensamkommande barn, familjehemsplacering samt psykisk ohälsa.
Vad tycker du om vår webbplats?
Din åsikt är viktig för oss. Vi vill ständigt förbättra sbu.se och lyssnar gärna på dig som besöker sbu.se om vad du tycker fungerar bra och mindre bra. Hoppas du vill svara på vår enkät (tar cirka 5 minuter).

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig