Sent with rule.io
Logo Logo
Bra mat vid diabetes – evidensläget idag
Det vetenskapliga underlaget för dagens kostråd vid diabetes har stärkts, och visar på samband mellan medelhavskost och lägre risk för tidig död. SBU:s nya utvärdering pekar även på ett par olika behandlingsmetoder som leder till en större viktminskning och bättre hälsa vid typ 2-diabetes. 

För medelhavskost, som till stor del liknar de nordiska kostråden, ses samband med lägre risk att dö i förtid vid diabetes av typ 1 och typ 2. En kost med en större andel fibrer (som det finns mycket av i grovt bröd, grönsaker och frukt), baljväxter (ärtor och bönor), nötter och kaffe kan också kopplas till hälsoeffekter, precis som visats i tidigare SBU-rapport från 2010.

Rapporten har utvärderat hälsoeffekter vid diabetes vid flera specifika typer av kost. SBU har även utvärderat vårdens specifika behandlingsmetoder för viktminskning vid typ 2-diabetes och identifierat några som leder till flera hälsoförbättringar i jämförelse med vanlig kostbehandling:
  • Kraftigt minskat energiintag med hjälp av lågenergipulver (VLED) följt av övergång till mat för viktstabilitet.
  • Intensiv livsstilsbehandling där lågfettkost kombineras med fysisk aktivitet och minskat energiintag.
SBU:s rapport kommer att utgöra underlag till ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om mat vid diabetes.


Fler studier behövs för att bedöma effekterna av behandling av rektusdiastas
Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma effekterna, varken av fysioterapeutisk eller av kirurgisk behandling vid symtomgivande rektusdiastas hos kvinnor.

Det behövs fler välgjorda långtidsstudier som ökar kunskapen om i vilka fall rektusdiastas bör behandlas, och hur. Det konstaterar SBU i en ny utvärdering av forskning på området.

Rektusdiastas, ibland kallat delade magmuskler, innebär ett ökat avstånd mellan den raka magmuskelns två muskelbukar. Tillståndet är vanligt hos kvinnor i samband med graviditet. Hos en del kvinnor kan rektusdiastasen bli bestående och orsaka problem. Rektusdiastas behandlas vanligtvis genom fysioterapi, ofta muskelträning. I vissa fall kan operation vara aktuell.

SBU konstaterar att det utifrån nuvarande kunskapsläge inte går att bedöma vilka bestående effekter behandlingarna har. Det går då inte heller att beräkna kostnadseffektiviteten, det vill säga att sätta behandlingskostnaden i relation till behandlingseffekt. Resultaten ska inte tolkas som att dagens behandlingar saknar effekt eller inte är kostnadseffektiva, utan understryker behovet av mer forskning.
En specifik diagnoskod för abdominell rektusdiastas infördes 2020 och kan bidra till att förbättra kunskapsläget genom att förbättra möjligheterna för framtida registerstudier, göra det lättare att följa upp vårdens omhändertagande, upptäcka negativa effekter och uppskatta samhällskostnader.

Vilka är de viktigaste frågorna om kejsarsnitt och bäckensmärta?


 
Hjälp oss att identifiera de viktigaste områdena där det behövs mer kunskap och utveckling inom graviditetsrelaterad bäckensmärta respektive kejsarsnitt. Du deltar genom att vara med och prioritera bland de förslag vi fått in från yrkesverksamma, forskare, de med egen erfarenhet och anhöriga. Prioriteringen sker digitalt. I projektet om kejsarsnitt kommer vi även att bjuda in till en workshop.
 
Kejsarsnitt: Läs mer och anmäl dig
 
Graviditetsrelaterad bäckensmärta: Läs mer och anmäl dig


Delta i nationella vaccinationsveckan

 

I Sverige har vi med gemensamma krafter nått en hög vaccinationstäckning. Vaccinet är det viktigaste verktyget mot covid-19 men fortfarande har cirka en miljon människor inte tagit sin första dos. 14–20 mars pågår nationella vaccinationsveckan. Syftet är att få fler att vaccinera sig – för att skydda sig själva och andra.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig