Sent with rule.io
Logo Logo

Det behövs mer forskning om standardiserade bedömningsmetoder


SBU:s nya rapport visar att det behövs dels nya välgjorda systematiska översikter, dels nya primärstudier om standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten.


Robotdjur bra för hälsa och välbefinnande hos äldre
För äldre personer med demenssjukdom i särskilt boende kan robotsällskapsdjur vara bra för hälsan och välbefinnandet. Alla har dock inte en positiv upplevelse av dem.

 

Äldre får ökad livskvalitet av naturbaserade insatser
Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden som innebär aktivt deltagande, till exempel trädgårdsarbete, ökar äldres psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. Passiva naturupplevelser har däremot inte samma effekter.


IPS fungerar – varför används det inte mer?Individanpassat stöd till arbete, IPS, fördubblar möjligheten för personer med långvariga och komplexa psykiska problem att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Samtidigt är det bara en bråkdel av målgruppen som har tillgång till metoden. Varför är det så? Och vad är det som gör att IPS fungerar så bra?


Systematiska översikter gör komplex kunskap mer begriplig
Systematiska översikter, alltså forskningssammanställningar, kan vara en viktig hjälp för dig som är beslutsfattare. De gör komplex kunskap mer begriplig och de ger också den säkraste kunskapen om olika insatsers effekter. I våra nya filmer beskriver vi vad en systematisk översikt är och de olika stegen i att ta fram en.
 

Effektiva insatser och metoder

Vi uppdaterar kontinuerligt vår sammanställning av metoder och insatser inom socialtjänstområdet som det finns vetenskapligt stöd för. Där hittar du resultat från rapporter om social barnavård, missbruk och beroende, psykologisk behandling, funktionsnedsättning, våld i nära relationer samt äldreomsorg.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig