Sent with rule.io
Logo Logo


Filmtips: Att göra en systematisk översikt

Systematiska översikter, det vill säga forskningssammanställningar, gör komplex kunskap mer begriplig. De ger också den säkraste kunskapen om olika insatsers effekter och minskar risken för att slump, systematiska fel och subjektiva värderingar ska påverka slutsatser om vad som fungerar, vad som inte spelar roll och vad som kan vara skadligt.
 
Vi har gjort sex korta filmer där vi berättar vad en systematisk översikt är och de olika stegen i att ta fram en. Du får bland annat veta hur man granskar studier, väger samman resultat och bedömer resultatens tillförlitlighet.


SBU:s metodbok
 
Vår metodbok är en vägledning för våra medarbetare och sakkunniga i arbetet med att systematiskt, enhetligt och transparent ta fram SBU:s rapporter. Den kan också vara ett stöd för dig som gör eller tolkar systematiska översikter och utvärderingar.

Utbildning för verksamhetsutvecklare
Under tre dagar får du lära dig att söka och använda systematiska översikter. I kursen använder du exempel från din egna praktik som du arbetar med under hela kursens gång.
För vem? Verksamhetsutvecklare som arbetar för att stödja dina kollegor inom socialtjänsten.
Obs! Nya datum: 22 mars, 7 april & 25 april


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig