Sent with rule.io
Logo Logo
SBU om risker vid kejsarsnitt utan medicinsk indikation
Vilka för- och nackdelar innebär ett kejsarsnitt som önskats av kvinnan, men som saknar medicinsk indikation? SBU har jämfört riskerna för kvinna och barn med de vid en vaginal förlossning. Intervjustudier visar att kvinnor som önskar ett kejsarsnitt utan medicinsk indikation anser att ingreppet är förknippat med mindre risk än vaginal förlossning, medan vårdpersonalen som möter kvinnorna anser det motsatta. Vad säger då den sammanställda forskningen?

SBU:s utvärdering visar på risker för komplikationer hos kvinnan efter såväl vaginal förlossning som efter kejsarsnitt, både på kort och lång sikt. Men om man även räknar in risker vid efterkommande förlossningar, till exempel för att moderkakan ska växa in i livmoderväggen, är komplikationerna efter kejsarsnitt något fler och potentiellt allvarligare. Kejsarsnitt innebär dock minskad risk för vissa andra förlossningskomplikationer hos kvinnan, till exempel analsfinkterskador, framfall och stressinkontinens.
Även för barnet finns viss risk för komplikationer vid båda förlossningssätten.
   Psykologiska risker med de två förlossningssätten ingick inte i SBU:s sammanställning.
   SBU:s hälsoekonomiska analyser tyder på att kostnaden för operation och vård vid ett planerat kejsarsnitt utan medicinsk indikation i Sverige är cirka 26 000 till 36 000 kronor högre under året efter förlossningen än efter en planerad vaginal förlossning.
 
Bakgrund:
Sedan år 2006 har andelen kejsarsnitt i Sverige legat stabilt på cirka 18 procent. Ungefär hälften är planerade kejsarsnitt, de flesta med olika medicinska indikationer, andra hälften akuta kejsarsnitt.
Uppskattningsvis förlöses 1–2 procent av förstföderskor och 3–7 procent av omföderskor med planerat kejsarsnitt på kvinnans önskan. Praxis varierar mellan förlossningskliniker och regioner.

SBU på Barnhälsodagen

 

SBU presenterar sin rapport om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn på Barnhälsodagen den 28 januari 2022 kl. 10–14 på Zoom. Ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, SBU och Svenska Skolläkarföreningen.


Nya uppdrag i SBU:s regleringsbrev 2022
 
 • Kunskapsunderlag om insatser inom det brottsförebyggande området
   
 • Uppdrag att etablera ett internationellt nätverk inom social utvärdering
   
 • Uppdrag att genomföra en systematisk översikt av publicerad forskning avseende positiva och negativa effekter av att genomföra hela den medicinska aborten i hemmet
   
 • Identifiering av viktiga patientrelaterade utfall inom området vulvodyni
   
 • Bistå Socialstyrelsen i uppdraget att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvården

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig