Sent with rule.io
Logo Logo
KBT via internet kan ge likvärdig effekt som vanlig KBT vid social ångest
I en ny forskningsgenomgång finner SBU att internetförmedlad KBT (iKBT) skulle kunna vara ett alternativ till traditionell behandling vid social ångest (social fobi). Behandlingen innebär att patienten på egen hand går igenom ett program med kognitiv beteendeterapi, KBT, via sin dator.

SBU har funnit vissa belägg för att iKBT vid social ångest har likvärdig effekt som vanlig KBT i grupp. Slutsatsen gäller symtom, funktionsförmåga och livskvalitet hos vuxna som fått diagnosen efter sedvanlig läkarbedömning. Programmet kan därmed vara ett kostnadsbesparande behandlingsalternativ, visar SBU:s hälsoekonomiska beräkningar.

Att förstå vad en systematisk översikt är och hur den används
 
Kursdatum: 7 och 9 december (via Zoom)

Kursen riktar sig till personer som i sitt arbete använder sig av systematiska översikter inom hälso- och sjukvård, tandvård, LSS och socialtjänst.

På kursen kommer du att få lära dig vilka delar som ingår i en systematisk översikt samt hur man granskar risken för bias i översikter. Varje kurstillfälle är tre timmar långt och vi varvar presentation med gruppövningar samt ger tid för frågor och diskussion.

Lärare på kursen är projektledare på SBU. Kursen kommer att ges via Zoom och är kostnadsfri. SBU erbjuder kurser för att utveckla och sprida HTA-metoden nationellt.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig