Sent with rule.io
Logo Logo
Forskningen som förändrar praxis i socialtjänsten
Forskning och evidens blir alltmer efterfrågat i socialtjänstens utveckling. SAVRY, TFCO, ILS, IPS – alla dessa förkortningar är exempel på granskade metoder och insatser som håller på att förändra praxis i svensk socialtjänst.  

Ett exempel: År 2010 användes i Sverige minst 129 olika slags insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Nästan ingen av dessa kunde visas ha effekt i någon studie. 

– Men framtiden är ljus. Nu publiceras ungefär en effektutvärdering i socialt arbete i veckan, vilket är en stor ökning sedan 1990-talet säger en av SBU:s experter på socialtjänstens forskning, Knut Sundell. Forskning som sedan kan användas i SBU:s rapporter.

Möte mellan forskning
och praktik
Hur kan socialtjänsten använda sig av SBU:s resultat i praktiken? Vi träffar en politiker och en tjänsteman som berättar hur de gör i Stockholms stad.

Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet
På denna temasida listar vi metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för. I rapporterna redovisas hur starkt vetenskapligt stödet är.


Videoåterkoppling kan förbättra föräldrars lyhördhet
 
SBU är eniga med författarna till en välgjord systematisk översikt från Cochrane: Videoåterkoppling kan vara en hjälpsam insats för att förbättra föräldrars lyhördhet.

Däremot finner översiktsförfattarna liten eller ingen evidens för att insatsen påverkar anknytning, barnets beteende eller föräldrarnas stress och ångest.


Vetenskapligt underlag för åldersbedömning granskat
 
Efter förfrågan från Utredningen om medicinsk åldersbedömning har SBU granskat den forskning som finns på magnetkameraundersökning av tillväxtzonerna i knät samt på röntgenundersökning av visdomständer i underkäken. Båda metoderna används av Rättsmedicinalverket för så kallad medicinsk åldersbedömning, bland annat i asylprocesser.


Webbinarium om överförbarhet inom socialtjänsten
 
Den 7 december kl. 13.00 – 14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett digitalt seminarium om överförbarhet inom socialtjänsten.

Seminariet behandlar hur man kan se på överförbarhet och vilka strategier som finns för att vid behov kunna anpassa importerade insatser från andra länder eller inom ett land, till exempel från stad till landsbygd. Hur vet man när en metod behöver anpassas? Och hur gör man?
 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig