Sent with rule.io
Nyhetsbrev från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev december 2021 - Kultur Gävleborg - Konst
Välkommen till nyhetsbrevet för Konst – Kultur Gävleborg!

Vi arbetar med regionens konstsamling och verksamhetsutveckling inom konstområdet för ett levande och hållbart konstliv i länet. I det här nyhetsbrevet delar vi med oss av vad som är på gång just nu. Det kan röra sig om utställningar, nya konstnärliga gestaltningar, seminarier och utlysningar.

För frågor om nyhetsbrevet kontakta: ellinor.ahlstrand@regiongavleborg.se
Pågående fortbildningar
Under hösten 2021 startade Kultur Gävleborg en bred satsning med kompetenshöjande insatser för frilansare inom kultursektorn med syfte att stötta återstarten av kulturlivet efter pandemin.   
 
Projektledning inom offentlig konst
ArtPlatform har i samarbete med Kultur Gävleborg utvecklat en utbildning för konstnärer, kulturaktörer och tjänstepersoner som vill utveckla sin kompetens inom projektledning av konst. Utbildningen startade i november och pågår just nu men det finns fortfarande möjlighet att delta i de två sista kurstillfällena.  
Läs mer och anmäl dig här

Övriga utbildningar för dig inom kultursektorn
 
Utställning: Bortom bilden –آن سوی تصاویر
Under 16 november 2021–6 mars 2022 visas utställningen Bortom bilden i Kuren, vårt rum för tillfälliga utställningar och konstprojekt på Gävle sjukhus.

Utställningen är 2021 års upplaga av det återkommande projektet Sätt ord på konsten, vilket drivs av konstsamlingsverksamheten och litteraturverksamheten inom Region Gävleborg. Här skapas möten mellan konstverk ur den regionala offentliga konstsamlingen och nyskrivna litterära texter av fristadsförfattaren Mahdieh Golroo, där hon lyfter frågor om demokrati och yttrandefrihet. 

Läs mer om utställningen.
Seminarium: Hur går vi från kris till kraft?
Den nationella föreningen Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till ett digitalt seminarium där sju konstnärer samtalar om utredningen Från kris till kraft – Återstart för kulturen. Medverkande konstnärer är Katarina Persson, Gabriel Jonsson, Shiva Anoushirvani, Madelaine Sillfors, Jens Strandberg, Magdalena Nordin och Karin Bäckström.

Seminariet hålls den 2 december och kräver ingen föranmälan. Syftet med samtalet är att  det konstnärliga fältet och skapa en gemensam lärandeprocess som utgår från konstnärernas villkor och perspektiv.

Läs mer om seminariet här. 
 
Priser och stipendier
Under perioden 1 december 2021-1 februari 2022 är det åter dags att nominera och ansöka om Region Gävleborgs kulturpris, kulturstipendier och världsarvsresidens.
 
  • Ansök om att bli en av de sex kulturskapare som får 2022 års kulturstipendium à 50 000 kr för att förkovra dig i ditt utövande. Detta tilldelas såväl verksamma i som bördiga från Gävleborg.
  • Ansök om Världsarvsstipendium och residensvistelse på någon av de gårdar som utgör Världsarvet Hälsingegårdar. Detta stipendium tilldelas forskare eller kulturskapare som ämnar knyta samman Världsarvet Hälsingegårdar med andra världsarv utsedda av Unesco. Världsarvsstipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen. Idag finns 1154 utsedda världsarv i 167 olika länder.
  • Nominera någon person som betytt extra mycket för kulturlivet i Gävleborg till Region Gävleborgs kulturpris 2022. Kultur- och kompetensnämnden fattar beslut under våren om vilka två som blir 2022 års kulturpristagare. Gävlebördiga konstnären Linda Bäckström har gjort verket Hybrid I-VI, som varje kulturpristagare får under denna treårsperiod. Det är en slags hybridisering av landskapsdjuren tjädern i Gästrikland och lodjuret i Hälsingland i skulptural form.
Läs mer om hur du ansöker och nominerar. 
 
Genomfört seminarium: Konstnärliga perspektiv på yttrandefrihet
I samband med invigningen av utställningen Bortom bilden den 16 november arrangerades även ett seminarium om Konstnärliga perspektiv på yttrandefrihet. Dagen resulterade i ett utbyte av erfarenheter från olika konstnärliga praktiker och från olika delar av världen, med en gemensam utgångspunkt i konsten som obunden kraft.

Medverkande under seminariet gjorde bland annat fristadsförfattaren och människorättsaktivisten Mahdieh Golroo, ICORNs nationella samordnare Karin Hansson, Gävle kommuns enhetschef för konst och kultur Hanna Krantz, författaren Anna Sanvaresa, journalisten och dokumentärfilmaren Svante Tidholm.

Tack till alla som deltog!
 
Anmälan till bidrag och stipendier
Har du en idé som kan stärka, främja eller utveckla konsten i Gävleborg?
Kultur Gävleborg kan bidra med stöd i form av bidrag eller mentorskap och handledning. Vi ser gärna att du tar kontakt oss i ett tidigt stadium och innan det slutliga projektet är formulerat. Beslut om stöd fattas vid fyra tillfällen per år, nu närmast den 15 februari.

Läs mer om stöd och stipendier 
Kontakt
För frågor om nyhetsbrevet kontakta:
ellinor.ahlstrand@regiongavleborg.se

 
Sociala medier
På Instagram och Facebook delar vi med oss av vad som händer i vår verksamhet. Där hittar du nyheter, evenemang, utlysningar, konsttips från länet och även inblickar i hur vi jobbar till vardags. 

Facebook

Instagram
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
   
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR.
Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den
enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen


 
Kultur Gävleborg | regiongavleborg.se/kultur | | kultur@regiongavleborg.se