Sent with rule.io
Logo Logo

SBU har publicerat vetenskapligt underlag för tandvårdens nya riktlinjer


Inför Socialstyrelsens uppdatering av nationella riktlinjer för vuxentandvården har SBU sammanställt ett underlag om tandvårdens forskning.

I samband med uppdateringen har Socialstyrelsen även utökat riktlinjerna så att de omfattar alla åldrar och individer, oavsett sjukdomsbakgrund.

SBU:s vetenskapliga underlag inkluderar 27 så kallade Tillstånd- och Åtgärdspar (TÅ-par). För varje TÅ-par har en systematisk litteraturöversikt utförts.

Rapporten utgör ett av de underlag som Socialstyrelsen använder för att ta fram rekommendationer inom nationella riktlinjer för tandvården.


Temasida: Tandvård
 
På denna sida hittar du alla rapporter vi publicerat inom området tandvård, vetenskapliga kunskapsluckor och även faktablad om karies ”Så skyddar du ditt barns tänder” översatt till tio språk. 


Webbinarium 12 november
 
Den 12 november kl 12:00–13:00 arrangeras ett kostnadsfritt webbinarium där vi diskuterar forskning inom barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård med utgångspunkt från rapporten ”Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård”.

Under webbinariet deltar en panel av forskare och finansiärer inom området.

Film från tidigare webbinarium 7/10
Inspelning från webbinarium den 7 oktober 2021 med fokus på rapporten "Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård".

Rapporten lyfter de kunskaps- och utvecklingsbehov som patienter, anhöriga och vårdpersonal tycker är allra viktigast att jobba vidare med för att förbättra vården. 


Senaste svaren från SBU:s upplysningstjänst
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig