Sent with rule.io
Nyhetsbrev #4 2021
  
Välkommen till Kultur Gävleborgs nyhetsbrev!

Nu är vi i slutet av augusti, skolorna har börjat åter efter ett långt sommarlov och (som det ser ut just nu) så har restriktionerna lättat så att vi åter har konserter, dans- och teaterföreställningar, biobesök, kulturpedagogisk verksamhet, konst- och kulturarvsutställningar, författarbesök, föreningsmöten, folkbildningstillfällen, slöjdworkshops och öppna besöksmål att ta del av runt om i Gävleborg. 

I höst förbereder vi bland annat ett fortbildningspaket för länets frilansande kombinatörer inom kulturområdet som del i omstarten efter pandemin och arrangerar ytterligare några dialoger inför nästkommande regionala kulturplan och biblioteksplan.

God läsning!


Utbildningar för dig inom kultursektorn
Kultur Gävleborg gör 2021 en bred satsning på kompetenshöjande insatser och uppdrag till frilansare inom kultursektorn i Gävleborg för att stötta återstarten av kulturlivet. Hela det kulturella ekosystemet är beroende av kombinatörer som i sin tur behöver många starka ben att stå på. Bakgrunden till satsningen är att Statens kulturråd tillfälligt beviljat en förstärkning till kulturlivet i Gävleborg under 2021 med anledning av coronapandemin. Alla tillfällen är kostnadsfria för dig som deltar och nya utbildningar publiceras löpande inom följande områden:
 • Kulturföretagande
 • Kultur och hälsa
 • Kulturpedagogik
 • Kulturprojektledning
 • Kulturkommunikation och -dokumentation


Kommande regionala kultur- och biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
I januari inleddes kulturplanedialogarbetet där du - oavsett om du är politiker, tjänsteperson, kulturskapare, kulturförmedlare, självorganiserad, ideellt aktiv, näringsidkare eller på annat sätt engagerad person - kan göra din röst hörd inför den kommande regionala kulturplanen 2023-2026.
 
Under hösten arrangerar vi följande dialoger:
 • Musik, 10 september
 • Kultur och hälsa, 14 september
 • Sveriges nationella minoriteters kultur och språk, 6 oktober
 • Kultur och hållbarhet 
 • Kultur och regional utveckling
 • Kulturting Gävleborg 2021
Utvecklingsbidrag
Kultur- och kompetensnämnden inom Region Gävleborg fattar varje år beslut om flertalet utvecklingsbidrag för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturpolitiken. Mer information finns i den regionala kulturplanen.

Utvecklingsbidrag kan sökas under två perioder per år:
15 januari -15 maj
15 augusti - 15 oktober

Utvecklingsbidrag - ansökan och lista på beviljade 2021
Pågående och kommande utlysningar
Från och med 2021 är ehandlingar.se Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. 

Ansök i ehandlingar.se just nu
 • Verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn inklusive politiska ungdomsförbund, studieförbund, pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer och distriktsorganisationer inom kultursektorn, t o m 1 sept
 • Utvecklingsbidrag till kultur, t o m 15 oktober
 • Växthusstöd, t o m 1 december
 • Projektstöd till kulturverksamhet, t o m 15 september
 • Stöd till kulturarrangemang, t o m 15 september
 • Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm, t o m 15 september
 • Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm, t o m 15 september

Kommande ansökningar senare i år:
 • Uppdrag inom konstnärlig miljögestaltning "Framtidsbygget"

Ehandlingar.se

Bidrag kultur

Sveriges nationella minoriteters kultur och språk
Region Gävleborg synliggör varje kvartal ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg. Läs urvalet september-november 2021!

Urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg


Minoritetsveckan i Gävleborg 2021
4-10 oktober 2021 sammarrangerar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och intresserade kommuner, tillsammans med civilsamhället en länsövergripande vecka för att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk!

www.regiongavleborg.se/minoritetsveckan


Mer information om Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk finns på Region Gävleborgs hemsida:

www.regiongavleborg.se/minoritet
 


Tematiska uppdrag inom kultur 2021
I våras lyste Kultur Gävleborg ut nya särskilda uppdrag inom tre olika teman för tre olika yrkeskategorier inom kulturfältet: kulturskapare, kulturprojektledare och forskare. Femton projekt beviljades medel och verksamhet bedrivs nu under hösten på olika platser i länet med de tematiska ramverken:
 • Hållbarhet/Omställning
 • Identitet/Demokrati
 • Sveriges nationella minoriteters kultur och språk

Lista på vilka som fick tematiska uppdrag 2021
 
Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration: 
Gestaltad livsmiljö - från offentlig konst till samhällsplanering
Den 26 augusti inleds en interregional satsning på samtal om det nya politikområdet Gestaltad Livsmiljö. Tillsammans med flera andra län bjuder vi in till inspirerande samtal om kultur i samhällsplanering och få höra konkreta exempel från olika delar av landet.

Frukostsamtal om gestaltad livsmiljö


Om Kultur Gävleborg, rekryteringar och lediga jobb

Kultur Gävleborg är Region Gävleborgs avdelning för kulturfrågor, med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverksansmodellen. Avdelningen är organiserad inom Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen med Jan-Olof Friman som direktör, Carin Palmqvist Isaksson som avdelningschef och enhetschef för medarbetarna inom dans, konst och musik och Pia-Marit Ekström som enhetschef för film, crossmedia, hemslöjd, biblioteksutveckling och världsarvet Hälsingegårdarna.

Den 1 september börjar Louise Sundberg som vikarierande konstpedagog på Kultur Gävleborg då Ellinor Ahlstrand är delvis tjänstledig. Louise kommer att arbeta 50% fram tills årsskiftet och dela sin tid mellan verksamheterna som drivs av konstsamlingsteamet och verksamhetsutvecklaren för konst. Hon kommer att arbeta med pedagogiska upplägg och strategier inom byggprojekt och konstnärliga miljögestaltningar samt i konstpedagogiska nätverk, både regionalt och nationellt.

Vi har inga lediga jobb just nu.


Kontakta Kultur Gävleborgs personal
 
Kultur Gävleborgspodden
En podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv.

Du hittar såväl spellistor som enskilda avsnitt på Soundcloud, Spotify och andra ställen där poddar finns. Sök på Kultur Gävleborgspodden.

Kultur Gävleborgspodden
Sociala medier
Kultur Gävleborg finns på både Facebook och Instagram. Där vi delar med oss av utlysningar, inbjudningar, tipsar om evenemang, förkovring och goda exempel på kulturverksamhet.

Facebook

Instagram
Vi har fler nyhetsbrev!
Kultur Gävleborg producerar även nyhetsbrev från flera av våra verksamhetsområden.

Övriga nyhetsbrev
HBTQ-certifierade
Sedan 2016 är Kultur Gävleborg  en HBTQ-certifierad avdelning.
 
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR. Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen
 
Kultur Gävleborg | Kungsbäcksvägen 32 | 802 67 Gävle | noreply@nyhetsbrev.regiongavleborg.se