Sent with rule.io
Logo Logo
Kartläggning av systematiska översikter om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning
 
SBU identifierade 72 systematiska översikter om behandling för kvinnor med psykisk sjukdom efter förlossning. Av dessa bedömer vi att fyra av fem översikter har hög risk för snedvridning (bias). Tre bedömer vi har låg risk och 11 måttlig risk. Vi har gjort forskningen överskådlig genom en evidenskarta som ringar in områden där det finns evidens och var kunskap saknas. Kartan har särskild relevans för forskare och forskningsfinansiärer inom området och kan bland annat användas som utgångspunkt för prioritering av forskningsfrågor.


Har du erfarenhet av rektusdiastas?
 
Delta i en etik-workshop och hjälp SBU öka kunskapen om tillståndet!
Workshoppen kommer att hållas digitalt torsdagen den 16 september kl 13–16,
du är välkommen att anmäla intresse redan nu. Anmälan är inte bindande.

Vi riktar oss till kvinnor som har egen erfarenhet av rektusdiastas, och till anhöriga. Vi vill genom diskussion, ledd av en etiker, fånga upp synpunkter som beskriver vardagliga problem vid tillståndet.

På regeringens uppdrag arbetar SBU just nu med att sammanställa forskning om behandling av rektusdiastas. Rektusdiastas innebär en delning av de raka främre bukmusklerna och uppkommer ofta i samband med graviditet. Tillståndet kan bli bestående och i vissa fall ge upphov till besvär.


Temasida: Förlossning
 
På denna sida finns information om SBU:s publikationer på ämnet förlossningsvård och även information om SBU:s pågående projekt.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig