Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram
Rss

Image
Image
Seniorer och skolelever forskar tillsammans i Bostadsförsöket
Image
För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Men hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre och personer med funktionsvariationer? Det ska skolelever, lärare, pensionärer och alla som vill hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på – i  Bostadsförsöket, ForskarFredags massexperiment 2021. En app och en tumstock är allt som behövs för att vara med.
Image

Image
Image
Träna källkritik med Nyhetsvärderaren
Image
”Forskning har visat att falska nyheter kan lura vem som helst, oavsett om man är professor eller tonåring. Men den har också visat att det finns en bra metod för att avgöra trovärdigheten”. Det säger Thomas Nygren, docent vid Uppsala universitet och forskningsledare för Nyhetsvärderaren, ett verktyg för att lära ut en evidensbaserad metod för källkritik online. Det senaste tillskottet är ett självtest, där användaren får avgöra sanningshalten i nio verkliga nyhetsinlägg delade i sociala medier.
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Nytt & Noterat
Corona i svenska medier: Större enighet bland forskare 
Forskare uppfattas som alltmer samstämmiga när det gäller hanteringen av coronapandemin i Sverige. Tonen i nyhetsrapporteringen upplevs som mer alarmistisk i mars än i februari. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets pågående undersökning av kommunikationen om corona i Sverige. Ta del av resultaten här!

Sju TV-program om forskning
Hur har människans jakt på kunskap sett ut genom historien? På mindre än fyra minuter går “Vetenskapens historia” igenom vilka idéer och ideal som har påverkat hur vi inhämtat och sett på kunskap genom tiderna. Filmen är framtagen av VA till en programserie om forskning som sänds i Kunskapskanalen den 17, 18 och 20 juni. De sju programmen i “Forskning för alla – så skapas ny kunskap” är inspelade i samarbete mellan VA och UR. Läs mer och kika på “Vetenskapens historia” redan nu! 

Allthings.bioPRO sätter ljuset på bioekonomi
EU-projektet Allthings.bioPRO utforskar nyttan med bioekonomi genom samskapande. Nu finns nya faktablad för den som vill lära sig mer om hur biomaterial används i textilier och livsmedelsförpackningar, liksom skolmaterial och info om karriärmöjligheter inom området. VA ingår i projektet som en av 12 europeiska partner. Läs mer om Allthingsbio.PRO och hitta faktabladen här!

Vill du hjälpa till med ForskarFredag i höst – VA söker praktikant!
Praktiken sträcker sig från augusti till december 2021 och ska genomföras inom ramen för utbildning på högskole- eller YH-nivå. Läs mer här!
Image

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
Gästkrönika: Fler ska kunna ta till sig kunskap och forskning på ett lättillgängligt sätt
"Inom kulturbranschen finns ett starkt önskemål om och behov av evidensbaserad kunskap om inkluderande arbetssätt. Vi vill generera, samla och utveckla den kunskapen", skriver Sophia Alexandersson och Katarina Isaksson på ShareMusic & Performing Arts. VA-medlemmen är ett nyutvecklat kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. 
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Hur ser barn och ungdomar på kunskap i och utanför skolan?
De flesta unga trivs bra i skolan och i sin klass men allt färre tycker att skolan ger lust att lära mer och kunskap som är nyttig för framtiden. Det är några av slutsatserna i Generation Ekvation, en ny IVA-rapport om barn och ungas attityder till skola och lärande som är framtagen i samarbete med Vetenskap & Allmänhet. Läs rapporten och se seminariet där bland andra Emma Frans, Carl Johan Sundberg och Maja Neiman diskuterar resultaten här!

Rekordstort intresse för årets Forum för Forskningskommunikation
Intresset för forskning exploderar samtidigt som regeringen lägger extra fokus på samverkan och forskningskommunikation. Det märktes under årets upplaga av Forum för forskningskommunikation. Över 600 forskningskommunikatörer, kommunikationschefer, journalister och andra nyfikna från hela världen deltog digitalt den 14 april 2021. Ta del av höjdpunkterna från dagen här!

Internationellt Eftersnack Hub Sweden
Närmare 50 internationella “science engagers” samlades för en timmes eftersnack och informellt nätverkande efter Forum för forskningskommunikation den 14 april. Förutom presentation av inspirerande kommunikationsprojekt delade deltagarna tips och idéer för digitala aktiviteter samt diskuterade framtida visioner för forskningskommunikation. Se filmen från Eftersnack! 

Bin – ingen bisak  
Vad som påverkar vilda och odlade bin och vad vi människor kan göra för att gynna dem, var fokus för webbinaret "Bin – ingen bisak" som Vetenskap & Allmänhet och Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien bjöd in till. Se webbinariet här!

Vi hälsar vår nya medlem Naturbruksskolornas Förening välkommen! Närmare 100 organisationer och ett 50-tal personer är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets projekt i gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Vendela Kjerner, vendela@v-a.se
Image