Sent with rule.io
Logo Logo
Osäkert vilket stöd som ökar chansen till jobb för personer med intellektuell funktionsnedsättning
Kan stödjande insatser öka chansen för personer med intellektuella funktions-nedsättningar att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden?

En finländsk systematisk översikt från 2019 kom fram till att så var fallet, men SBU:s granskning av denna tyder på att slutsatsen är långt ifrån säker. Det behövs mer forskning för att avgöra vilken typ av stöd som fungerar bäst.

Insatserna i de grupper som ingick i översikten inkluderade bland annat utbildning, arbetsträning, stödperson och tekniska hjälpmedel.

Funktionstillstånd/ Funktionshinder
Besök gärna vår temasida! Där hittar du alla våra publikationer inom området funktionstillstånd-/hinder och även vetenskapliga kunskapsluckor inom området.

Dialektisk beteendeterapi för att minska suicid eller självskadebeteende
Vilken sammanställd forskning finns om effekten av dialektisk beteendeterapi på suicid eller självskadebeteende?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig