Sent with rule.io
Logo Logo
Två datorskärmar varav den ena visar röntgenbild av tänder och den andra visar rapportens landningssida på www.sbu.se
Klickbar kartläggning av tandvårdens systematiska översikter
På området tandvård har SBU identifierat cirka 3 000 systematiska översikter varav knappt hälften bedöms ha en låg eller måttlig risk för bias.

Vi har sammanställt forskningen i en kartläggning som är tänkt att hjälpa både forskare, kliniskt verksamma, beslutsfattare och finansiärer. Den kan ses som ett bibliotek med kvalitetsgranskade översikter.

Kartläggningen redovisas som en interaktiv klickbar karta för hela tandvården samt elva interaktiva, klickbara kartor för områdena bettfysiologi, dentala implantat, endodonti, kariologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi samt pedodonti.

Systematiska översikter som är gjorda med god metodologisk kvalitet kan utgöra bra underlag vid valet av behandlingsmetod.

Observera att enskilda primärstudier inte har granskats i denna kartläggning.

SBU ska följa forskningen om postcovid
Kvinna med covid-19-virus

SBU har fått regeringens uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av covid-19, postcovid (långtidscovid).

SBU ska särskilt uppmärksamma effekter av covid-19 hos barn och kommer att samverka med Socialstyrelsen vad gäller resultat och bedömningar. 

Dessutom ska SBU löpande identifiera områden där det finns behov av forskning om behandling och rehabilitering, samt följa internationellt arbete med frågan

Uppdraget kommer att delredovisas vid flera tillfällen fram tills slutrapport i augusti 2022.


Senast publicerade svar från SBU:s upplysningstjänst
Glödlampa


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig