Sent with rule.io
Logo Logo
Så hjälper vi gravida med förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet
De flesta gravida upplever en viss grad av oro, rädsla och ångest inför förlossningen. Men för mer än 10 procent är rädslan så intensiv att den betecknas som kliniskt relevant förlossningsrädsla.

Hur finner man de gravida kvinnor som behöver hjälp, och hur bör behandlingen vid rädsla, depression och ångest se ut?

SBU har gjort en systematisk översikt av forskningen på området.


Nya rutiner kan öka möjligheten att upptäcka bristningar hos kvinnor efter förlossning
Både tydliga vårdprogram samt att vara två personer som utför undersökning efter förlossning är rimliga mål för förlossnings-vården i Sverige idag. Det kan vara två sätt att diagnostisera förlossningsbristningar som annars skulle missas.

SBU har gjort en systematisk översikt av forskning på området.


Tema: Kvinnohälsa
SBU har av regeringen fått flera uppdrag som syftar till att systematiskt utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om metoder som används inom förlossningsvården eller annan vård som framför allt påverkar kvinnors hälsa.

På denna temasida har vi samlat information om alla projekt inom detta område, både färdiga rapporter och information om pågående projekt.

Årsredovisning 2020
År 2020 blev ett annorlunda år som präglades av coronapandemin. Samhället utsattes för stora påfrestningar och medförde stora omställningar och förändringar.

För SBU blev det förstås också nödvändigt att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta att utföra myndighetens uppdrag under komplexa och osäkra förhållanden. 


SBU:s remissvar om ny socialtjänstlag

SBU har gett sina synpunkter på betänkandet från utredningen “Hållbar socialtjänst.
En ny socialtjänstlag”.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig