Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram
Rss

Image
Image
Nytt VA-år: Vaccin mot infodemin
– dialog om forskning
Image
Ett annorlunda år är förbi. Pandemin har präglat allas vår tillvaro mer än något annat, men 2020 var också året då vetenskapen särskilt stod i fokus. Forskare har synts mer än någonsin tidigare i media och i samhällsdebatten. Låt oss tillsammans fortsätta arbetet för att göra vetenskap tillgänglig för alla!
Image

Image
Image
Corona i svenska medier
– Växande oenighet bland politiker
Image
Inför julen 2020 infördes nya restriktioner för att minska smittspridningen. Samtidigt minskade förtroendet för politiker, som också uppfattades vara mindre eniga än tidigare när det gäller hanteringen av pandemin. Det är två av resultaten i den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets pågående undersökning av kommunikationen om corona i Sverige.
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Nytt & Noterat
Nya kontaktuppgifter till Vetenskap & Allmänhet. Från och med årsskiftet har VA nya lokaler och ny postadress. Alla medarbetare nås via sina direktnummer.

Vill du vara med och utveckla ett utbildningsspel om bioekonomi och hållbart mode? Inom ramen för EU-projektet AllThings.bioPRO ska vi tillsammans med elva europeiska partners utveckla ett utbildnings- och lärspel om bioekonomi där en del kommer att handla om hållbart mode och textilindustrin. Vi söker nu dig som skulle vilja ingå i en fokusgrupp för detta nya spel till en workshop den 17 februari.

Vad är öppen vetenskap och vad innebär det för mig? Det är titeln på en serie workshops, som Vetenskap & Allmänhet arrangerar tillsammans med lärosäten, om olika aspekter av öppen vetenskap. Det kan t.ex. handla om öppen tillgång, öppna data, medborgarforskning, forskningskommunikation och samverkan. Blir nästa workshop med ditt lärosäte?!

Fredagsquiz med VA. Avsluta arbetsveckan på topp! Under tre fredagar i vår bjuder VA in medlemmar, vänner och tävlingssugna till att quizza med oss. Frågorna kommer handla om gammalt, nytt, högt och lågt i gränssnittet mellan allmänhet och vetenskap. Den 19 februari kl. 15 kickar vi igång, anmäl dig här.

VA hälsar två nya medarbetare välkomna. Vendela Kjerner och Julia Brink berikar kansliet som kommunikatör respektive projektledare.
Image

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
Anders Rydström, legitimerad psykolog och doktorand vid VAs medlemsorganisation Karolinska Institutet, funderar över hur man ska förstå forskning. Det kan vara komplicerat att tolka forskningsstudier och resultaten kan behöva sättas i ett sammanhang för att vi bättre skall kunna ta till oss dem. Läs gästkrönikan Att förstå risker och vetenskapliga resultat.
Image
Gustav Bohlin, utredare på VA, menar att det tveklöst finns ett stort behov av information och dialog kring covid 19-vaccineringen. Tidigare kommunikationsforskning har ägnat mycket uppmärksamhet åt just vaccinfrågan. Kanske kan vi lära oss något från dessa studier inför kommande samtal och diskussioner under året. Läs blogginlägget Hur ska vi prata om vaccin mot covid-19?
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Tillit till vetenskap är en nyckelfråga under Covid-19-pandemin. Utifrån ett samarbete som startade med ett seminarium vid ESOF-konferensen (Euroscience Open Forum) i september 2020 utvecklades en artikel där fem erfarna forskare och praktiker inom forskningskommunikation diskuterar pandemins påverkan på förtroendet i Tyskland, Irland, Italien och Sverige. Läs artikeln Trust in science: assessing pandemic impacts in four EU countries som VAs generalsekreterare Cissi Askwall är medförfattare till. (På engelska)

Vi hälsar vår nya medlem ShareMusic & Performing Arts välkommen! Närmare 100 organisationer och ett 50-tal personer är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets projekt i gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Lotta Waesterberg Tomasson, lotta@v-a.se
Image