Sent with rule.io
Logo Logo
Arbete först – positivt med individanpassat stöd (IPS) till jobb
Personer med långvariga och komplexa psykiska problem saknar ofta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det har konsekvenser för både individen och för samhället. En anställning ökar självkänslan, förbättrar den fysiska hälsan, ökar inkomsterna och minskar stigmatisering och utanförskap.

Individual Placement and Support (IPS), i Sverige kallat Individanpassat stöd till arbete, fördubblar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete. I en enskild svensk utvärdering ökade chansen från 11 procent bland personer som inte fått tillgång till IPS till 46 procent bland de som fått sådant stöd. Mycket talar för att en bråkdel av målgruppen får tillgång till IPS i dagsläget.

Till rapporten "Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning"
 

SBU:s metodbok - ny version ute nu 
Metodboken är en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att systematiskt, enhetligt och transparent ta fram SBU:s rapporter, men den kan också vara ett stöd för andra som gör eller tolkar systematiska översikter och utvärderingar.
 

Seminarier om socialtjänstens forskning
Att använda evidensbaserade metoder i praktiken: följa, anpassa eller utmönstra

Digitalt möte 17 november kl. 13:00 – 15:00

Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar seminarier om socialtjänstens forskning. 


Missade du förra veckans webbkonferens
"Spelar det någon roll vilken metod vi använder?
 
Här kan du se en inspelning från konferensen och hitta alla presentationer samt
länkar till SBU-rapporterna som presenterades vid konferensen.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig