Skickat med RuleMailer.se
Full fart hos CDT trots pandemin

Höstterminen har nått halvvägs och vi på CDT arbetar oförtrutet på med våra projektaktiviteter inom datacenter, IoT, 5G och intilliggande områden som t.ex. AI, gender, blockkedjan och smarta landsbygder. Vi anpassar vårt utbud av aktiviteter med hänsyn till pandemin och genomför de allra flesta möten, seminarier och andra aktiviteter online i Zoom/Teams eller kombinationer av digitala och fysiska mötesformer.

Ett trevligt exempel på det senare var den nationella innovationsveckan där några av oss medverkade i panelsamtal i Skellefteå med en mindre skara deltagare på plats och övriga online.

En särskilt rolig händelse är att vi i år fyller 25 år och därför valt att fira detta den 10 december. Inbjudan till detta arrangemang kommer separat i början av november. Håll utkik efter detta!

Ta hand om er, så hörs och ses vi snart igen!
 
Hälsningar
Karl Andersson
Biträdande professor, Verksamhetsledare CDT
www.ltu.se/cdt
Välkommen till invigningen av 5G–testmiljön 
på The Great Northern i Skellefteå
 
Nu öppnar officiellt en testmiljö för 5G i Skellefteå. Syftet med 5G-installationen är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö där företag, studenter och organisationer kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall. Målet är att skynda på utvecklingen och bygga framtidens digitala lösningar. 5G tekniken innebär bland annat förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar och högre tillförlitlighet. Infrastrukturen är avgörande för all teknikutveckling, exempelvis inom sjukvården. 
 
När:  20 november 2020, kl. 8:00 - 9:00

Var: Online & på The Great Northern

PROGRAM
Välkommen till 5G testmiljön
Presentationer – Infrastruktur för det uppkopplade samhället
Invigning: bandklippning
Panelsamtal – Vilken roll kommer 5G spela i att utveckla nya tillämpningar?
 
Mer om 5G miljön och projektet bakom:
5G kan underlätta användning av ny teknik inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Det kan handla om allt från uppkopplade duschrobotar till avancerade larm- och övervakningsfunktioner.  Med anledning av detta har ett projekt vid namn 5G för vård och omsorg i Övre Norrland startat. Projektets övergripande mål är att göra Övre Norrland till en av de naturliga innovationsmiljöerna för att utveckla och testa lösningar inom 5G för vård och omsorg. Projektet ägs av Luleå tekniska universitet och drivs tillsammans med Region Norrbotten, Region Västerbotten samt de fyra kommunerna Skellefteå, Storuman, Övertorneå och Luleå. Därtill deltar Ericsson, Telia Company och Tieto EVRY i projektet. Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Läs mer om projektet på: www.5gvo.se

Mer information och anmälan
En intervju med CDTs nya medarbetare Annika Svensson

CDT är mycket glad över att ha ännu en ny medarbetare, Annika Svensson, i vårt team!
Berätta lite om din bakgrund.

Jag har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från LTU och har under många år arbetat i ledande roller inom affärsutveckling, företagsledning, produktutveckling och försäljning, både inom Sverige och internationellt. Med drygt 25 års yrkeserfarenhet inom främst IT- och telekomsektorn har jag hunnit med att arbeta i både produktägande bolag och företag i konsultbranschen.

Vilka projekt kommer du att arbeta i och vad kommer du att göra mer specifikt?
Jag arbetar som projektledare för Datacenter Innovation Region projekten där jag, utöver projektledningsuppgifter, ansvarar för projektverksamheten och arbetet med våra samarbetsföretag i Västerbotten. Jag ansvarar också för arbetet med och dokumentationen av det regionala innovationsekosystem för datacenterindustrin i övre Norrland som tas fram inom Datacenter Innovation Region.

Jag kommer även att arbeta i projektet 5G för vård och omsorg i övre Norrland. Initialt kommer jag att jobba med etableringen av den testmiljö för 5G som byggs upp i Storuman och längre fram med de företag som vill samarbeta med projektet och nyttja testmiljön. Med min bakgrund inom telefoni och mobilsystem där jag jobbat med 2G och 3G känns det stimulerande att nu få möjlighet att jobba med 5G.

Du bor i Vindeln och kommer att arbeta mycket med företag i Västerbotten såsom i Lycksele, Norsjö, Storuman och Umeå. Berätta mer om det.
Jag bor med min familj i byn Hjuken i Vindelns kommun. Det är vackert att bo vid Vindelälven och jag har alltid upplevt det som en fördel att få bo i makens släktgård som byggdes under första halvan av 1800-talet. I det arbete jag gör för CDT är det också en geografisk fördel då jag kan ta mig till de flesta huvudorter i Västerbottenskommuner inom två timmar. Datacenter Innovation Region och LTU Business har också ett kontor i Lycksele, vilket är en naturlig mötesplats för kontakter med både privat och offentlig sektor i hela länet.
 
Ett virtuellt besök i 5G miljön

Den 1 oktober genomfördes ett webbinarium, en digital tour i 5G testmiljön, på Luleå tekniska universitet.

Under eventet visades deltagarna runt i miljön och fick information om spännande 5G tillämpningar. Ett antal förinspelade filmer visades med intervjuer med forskare, företag och studenter. 

Projektledaren Arne Gylling berättade bland annat om hur det går till när man som företag kommer och testar i miljön. En 360graders kamera visade runt i miljön både ute och inne. Även en rundvandring gjordes i dataföreningens lokaler, LUDD, och i studenternas elektronikförening, XP-el, där 5G utrustning även installerats.  Det är miljöer som alla studenter får ta del av och testa den senaste tekniken.
 
Läs hela artikeln här
Invigning av Sveriges nordligaste testmiljö för 5G 
 
Den 2 november invigs Sveriges nordligaste testmiljö för 5G, Särskivaaragården i Övertorneå.


5G kan underlätta användning av ny teknik inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Det kan handla om allt från uppkopplade duschrobotar till avancerade larm- och övervakningsfunktioner. 

Med anledning av detta har ett projekt vid namn 5G för vård och omsorg i Övre Norrland startat.
 
Läs mer om projektet
Affärs- och samverkansmodeller för acceleration av B2B-plattformar

En samverkansplattform för säljare och kunder och affärsmodeller med utgångspunkt i teknik och nya affärsnätverk, samt designprocessens komplexitet när olika intressenters logiker ska samspela. Det är några av resultaten av projektet NIMBLE.

Syftet med projektet NIMBLE var att utveckla infrastruktur för en molnbaserad B2B (business to business)-plattform. På plattformen kan europeiska små och medelstora tillverkningsföretag registrera och publicera kataloger för produkter och tjänster, söka efter lämpliga leverantörskedjepartners, förhandla kontrakt och leverera logistik. Det handlar om komplexa logistiska plattformar med många olika leverantörer och kunder som alla dessutom har olika datamognad. Från Sverige deltog även Lindbäcks bygg och Podcomp.
 
Läs hela artikeln här
Data Centers in northern Sweden nr 4

Nu finns ett nytt nummer ute av datacenter broschyren "Data Centers in northern Sweden".

Läs det senaste numret här
Nytt index kan ge bättre täckning

Regeringens mål för mobiltäckning är otillräcklig och otydlig. Det skriver Jaap van de Beek, professor i signalbehandling, i en debattartikel i Ny teknik. Lösningen kan vara ett nytt index som utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Jaap van de Beek skriver att de digitala klyftorna mellan stad och landsbygd ökar, vilket går stick i stäv med regeringens vision om att Sverige ska bli bäst i världen på använda digitaliseringens möjligheter. 

Inom ramen för projektet #fulltäckning har forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklat ett index som visar hur mobiltäckningen fördelas mellan stad och landsbygd, Cellular Coverage Inequality-index (CCI).
 
Läs hela artikeln här
Från datacenterprojekt till arbetstillfällen

Det började med datacenterprojektet Green Power, där man tittade på att ta tillvara restvärme. Det har nu lett till projektet Växtzon Oändlig, som ska arbeta med att öka övergången till arbete genom odling i växthus. 

- Green Power-projektet startade som en idé, där vi tog fram en modell över hur mycket energi man behöver under alla fyra årstider för att driva ett växthus av olika storlek med hänsyn till restvärme från datacenter. Det är mycket glädjande att nu se resultatet i form av nästa steg - realiseringen av växthuset. Det är ett bra exempel på "impact" när vi tillsammans jobbar med regionens aktörer, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet. 

Läs hela artikeln här
Digital plattform för handel med biobränslen

Att etablerat en digital plattform för handel med fasta biobränslen som används av en betydande andel av marknadens aktörer. Det är målet med ett nytt projekt finansierat av Energimyndigheten där CDT är en av flera parter. 

För att Sverige ska kunna ställa om energisystemet och nå målet noll nettoutsläpp till 2045, är en väsentlig ökad användning av biobränsle nödvändig. En digitalisering av biobränslemarknaden kan bidra till en ökad omställningstakt, men för att digital handel ska vara framgångsrik måste säkerhetsaspekter vara noggrant utredda.

Denna fråga ska det nya projektet vid namn Säkra informationsflöden med en digital plattform för handel med biobränslen undersöka. Projektet ska även titta på om blockkedjor kan användas för att nå användarnas krav på säkerhet, spårbarhet och integritet vid digitaliserad handel med biobränslen i Sverige.
 
Läs hela artikeln här
CDT-projekt vinnare i transportinnovation

– Jag tror jag sagt ”vi vann” 2 378 gånger sedan igår. Och från övriga i teamet har jag sett sprudlande glada inlägg på många olika sociala media, berättar Johanna Lindberg.

Vad är Predictive Movement? 
– Predictive Movement (PM) syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Vilket problem vill projektet lösa?
– Idag optimeras trafikrörelserna utifrån samhällsnyttan istället för att suboptimeras utifrån enskilda transporttjänsteföretags behov. Det beror på att aktörerna i trafiken inte samverkar. Predictive Movement erbjuder just samverkan där den inte finns idag. 

Läs hela artikeln här
Webinar om digitalt jämställdhetsverktyget

Under hösten har det hållits ett antal lunchwebbinarium inom jämställdhet och normkritik.

Dessa digitala möten har varit ett sätt att få chansen att bekanta sig med det digitala jämställdhetsverktyget Richer Business som ska ge bättre jämställdhet och affärer.

Ämnen som tagits upp har varit bl a:
- Vad är egentligen kompetens och hur avgör vi vem som är kompetent
- Osynligt kundvärde
- Jämställda affärs- och verksamhetsmodeller

Läs mer om verktyget här:
https://richerbusiness.eu/
 
Lära dig grunderna i artificiell intelligens!  

Välkommen att lära dig grunderna i artificiell intelligens! Målet med kursen är att göra AI begripligt – för alla.

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

Läs mer här
 


CDT på Facebook

Vill du veta mer om vad som händer på CDT?

Följ oss på Facebook