Sent with rule.io

Forskarkommentarer och nyheter från Lunds universitet
13 OKTOBER 2020 | #10

BILD
…Schrems II-domen och dess påverkan på sociala medier
Risken är att en stor del av all kommunikation på sociala medier är olaglig. I juli kom EU-domstolen med den så kallade Schrems II-domen, som skulle kunna få stora konsekvenser för bland andra Facebook och Instagram. Läget är just nu väldigt oklart. Läs mer
…hur klimatrörelsen ska nå ut
I Sverige firar klimatrörelsen att oljekoncernen Preem har dragit tillbaka sin ansökan om att få bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Men hur ser framtiden ut för klimatrörelsen när andra aktuella kriser och sociala rörelser får större utrymme i samhällsdebatten? Läs mer
…de nya fredsavtalen i Mellanöstern
För ett par veckor sedan slöt Bahrain och Förenade Arabemiraten ett fredsavtal med Israel. Det var första gången på 26 år som ett arabland erkänt Israel och Donald Trump tar på sig äran. Vad betyder detta för freden i Mellanöstern? Läs mer
FLER NYHETER

Oklart hur växande mängd nanoplast påverkar 
Plastskatt, förbud mot engångsartiklar och alternativa material: att få bukt med plastnedskräpningen ligger högt på den politiska agendan. Men hur hanterar vi nanoplaster som kan tas upp av vattenlevande djur och människor? Läs mer
Ett gammalt pollenfrö kan förutsäga morgondagens klimat
Forskare vid Lunds universitet använder sig av 12 000 år gammalt pollen för att förutsäga vårt framtida klimat och studera ekologiska och historiska förändringar. Läs mer
Så kan smarta telefoner förbättra barns hälsa i Malawi
I många låg- och mellaninkomstländer är barnadödligheten hög. Men de flesta av dödsfallen beror på sjukdomar som hade kunnat botas eller förebyggas, vilket dock kan vara svårt i länder som Malawi där en stor del av befolkningen bor på landsbygden utan tillgång till sjukvård. Men med hjälp av smarta telefoner kan man förbättra det förebyggande arbetet. Läs mer i The Conversation
Omställningen fungerade men nu krävs jämnare kvalitet i undervisningen
Vårens coronakris fick lundastudenterna att må sämre samtidigt som de är kritiska mot att de digitala tentorna. Detta lyfts i studentkårernas enkäter som nu sammanställts. Läs mer
Framtidsveckan 2020: Krafter i rörelse
Om krafter i rörelse – små och stora – handlar årets framtidsveckasom pågår just nu. Under veckan blir det föredrag om framtidens forntidsforskning, om hot mot journalister och vad de får för konsekvenser, vad insamling av hälsodata via AI kan få till följd, musik som läkande kraft, och mycket, mycket annat. Läs mer 
…och ännu fler nyheter

Kontakta redaktionen