Sent with rule.io
Logo Logo
BUP heldygnsvård – vad kan förbättras?
 
SBU samarbetar just nu med Socialstyrelsen i ett projekt vars mål är att få veta vilka frågor inom BUP heldygnsvård som är viktigast att få mer kunskap om.
I en anonym enkät vänder vi oss till patienter, anhöriga och vårdpersonal för att få en bild av vad personer med erfarenhet från heldygnsvården själva anser vara viktigast att utveckla.

Enkäten kommer att vara öppen under oktober 2020 och följs upp av en workshop i början av nästa år.

Vill du bidra genom att, utifrån dina egna erfarenheter, svara på ett antal frågor?
 


SBU samlar viktiga forskningsfrågor om långvariga symtom vid covid-19
 
Vilka forskningsfrågor tycker du är viktigast? Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens forskning genom att fylla i vår enkät!

SBU håller just nu på att sammanställa den befintliga och pågående forskning som finns inom området långvariga symtom vid covid-19 och vill då även fånga in vad de som berörs av detta tycker är viktigt.

I den anonyma enkäten har du möjlighet att fylla de forskningsfrågor du tycker är viktiga. Du kan fylla i enkäten till och med den 13 oktober.

Vi vänder oss till dig som tillhör någon av följande grupper:
  • drabbad av långvariga symtom vid covid-19
  • anhörig till någon som drabbats
  • arbetar kliniskt med dessa patienter
  • forskar inom området
  • har annan relevant koppling till sjukdomen, det kan till exempel vara arbete inom myndighet, region eller annan organisation

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig