Sent with rule.io

Forskarkommentarer och nyheter från Lunds universitet
7 SEPTEMBER 2020 | #8

BILD
... svenskarnas intresse för Amazon
En ny undersökning visar att intresset bland svenskarna för att handla på Amazon är stort. Den amerikanska e-handelsjättens planerade etablering i Sverige sker samtidigt som det nya coronaviruset redan har missgynnat butiker som bygger på fysiska möten. Läs mer 
… protesterna i Belarus
Varför nu och hur ser egentligen relationen mellan Ryssland och Belarus ut? Intervju med professorn i Europastudier Barbara Törnquist-Plewa. Läs mer
… varför Hagia Sophia har blivit moské 
Hagia Sophias omvandling från museum till moské visar tydligt att en sekulär offentlighet, neutral gentemot olika trosuppfattningar, är en omöjlighet i dagens Turkiet. Det menar forskaren Ömer Turan. Läs mer
FLER NYHETER

Fler än EU behöver vilja stoppa katastrofen i Amazonas
De officiella siffrorna för skogsbränder i brasilianska Amazonas i augusti 2020 visar en liten minskning från 2019. Men forskare varnar för att data kan behöva korrigeras så mycket att de istället avslöjar de värsta bränderna på tio år. Läs mer
Lundamumie skriver om turbekolosens historia
En genetisk studie av biskopen Peder Winstrups mumie visar att sjukdomen tuberkulos inte är max cirka 6000 år och inte 70 000 år som tidigare antagits. Läs mer
Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst
Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare som studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger. Läs mer

Atlantisk stör i kungens matförråd – unikt fynd i Östersjövrak från 1495
Nu kan forskare i Lund avslöja vad danske kung Hans tänkte bjuda på när han skulle göra anspråk på den svenska tronen i Kalmar år 1495: en två meter lång atlantisk stör. De välbevarade fiskdelarna hittades i ett vrak på Östersjöns botten förra året och har nu kunnat artbestämmas genom DNA-analys. Läs mer
... och ännu fler nyheter

Kontakta redaktionen