Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram

Image
Image
“Borde vara en självklarhet för forskare att delta!”
Image
Nu är anmälan öppen till Sveriges största tävling i att presentera sin forskning! Välkommen att delta! 2019 blev medicinforskaren Keivan Javanshiri svensk mästare. Han hade då kvalificerat sig via deltävlingen av Forskar Grand Prix vid Lunds universitet i Helsingborg till finalen på Nalen i Stockholm. I denna intervju berättar han om hur han kom att delta i tävlingen, vilka dörrar som öppnats och vikten av mängdträning för att bli svensk presentationsmästare.
Image

Image
Image
Corona i svenska medier
– tonen mindre alarmistisk
Image
Tonen i medierapporteringen om corona uppfattas som mindre uppskruvad/alarmistisk. Förtroendet minskar för medier men stärks för myndighetspersoner. Det visar juli-mätningen i VAs studie av rapporteringen om coronaviruset i svenska medier. Läs om resultaten från vår första, andra, tredje, fjärdefemte och sjätte och nu denna sjunde mätning. Resultaten av augusti månads mätning publiceras i nästa vecka.
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Nytt & Noterat
Vetenskap för alla i en förändrad värld? Välkommen till VA-dagen 2020
Covid-19 visar hur avgörande det är att forskning är öppen och i dialog med andra delar av samhället. Blir 2020 startpunkten för en mer tillgänglig vetenskap som engagerar många fler? Det är temat för den virtuella VA-dagen den 14 oktober kl. 13:00–15:00. Välkommen med förslag på angelägna perspektiv, viktiga frågor, möjliga medverkande och goda exempel att lyfta fram. Anmälan till VA-dagen öppnar i nästa vecka. Föreningens årsmöte hålls den 14 oktober kl. 11:00.

Forskningskommunikation som forskningsfält i Sverige
Forskning om hur forskning kommuniceras ökar internationellt, men i Sverige är forskarna på området få. Hur kan forskningsfältet utvecklas i Sverige? Dessa frågor lyfter Vetenskapsrådet, Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet vid ett seminarium den 28 september.

Bioekonomins huvudbudskap
Vad är bioekonomi och biobaserade produkter? Och varför kan de vara viktiga för en mer hållbar framtid? EU-projektet Bloom har som mål att att öka medvetenheten, förståelsen och kunskapen om bioekonomins förutsättningar i Europa. Ta del av huvudbudskapen och lär dig mer om bioekonomi och dess roll för en hållbar utveckling.

Delta i Open Science Train-the-Trainer Online-kurs
Är du en förespråkare för öppen vetenskap? Vill du hjälpa andra att lära sig mer? EU-projektet ORION Open Science arrangerar en distanskurs den 19 oktober – 4 november. I slutet av kursen kommer du att få prova dina färdigheter i en virtuell mikroträning på Open Science Café under Berlin Science Week. Läs mer om den kostnadsfria kursen och anmäl dig via ORION Open Sciences webbplats

VA: Värna akademisk frihet och främja livslångt lärande
Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt ifrågasätts och till och med trakasseras forskare allt oftare. Därför tillstyrker VA i ett remissvar att lärosätenas särskilda roll som självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället markeras i lag.
Image

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
Sailing the same storm – but which boats are the best? All across the globe, the Covid 19 pandemic has created a sense of uncertainty and irritation. The international public engagement community is no exception. Read the blog post by Dr. Annette Klinkert, Executive Director of the European Science Engagement Association, EUSEA: Science Engagement in Times of COVID 19 (in English).
Image
Under covid-19-pandemin rapporteras och debatteras ny forskning om viruset nästan dagligen i våra massmedier. För personer som inte är bekanta med forskningens villkor kan det vara en förvirrande upplevelse. Vem guidar besökarna i vetenskapens verkstad? undrar VAs ordförande Ann Fust och generalsekreterare Cissi Askwall.
Image
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Varför deltar folk i medborgarforskning? Män gör det för sin egen skull, och kvinnor för att bidra till samhället. Det är en något hårdragen slutsats av en europeisk studie inom EU-projektet ORION Open Science. Resultat från studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga artikeln The motivation for citizens’ involvement in life sciences research is predicted by age and gender  i PLOS ONE.

As digitisation profoundly changes how science is communicated and by whom, a survey conducted by researchers within the RETHINK project has investigated what science communicators perceive their role to be, which tools they use and what they are trying to achieve through their activities. Read about the report written by partners in the EU project that VA is a partner of.

Närmare 100 organisationer och ett 50-tal personer är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets projekt i gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Lotta Waesterberg Tomasson, lotta@v-a.se
Image