Sent with rule.io
Logo Logo
SBU drar igång projekt om långvariga covid-19-symtom
Regeringen har givit SBU i uppgift att utvärdera den forskning som finns om vård av personer med långvariga symptom vid covid-19. Ett viktigt uppdrag, men svårt, konstaterar SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson.

– Det finns ett behov av att snabbt få en bild av kunskapsläget, samtidigt är det en utmaning att utvärdera studier av långvariga besvär när sjukdomen funnits så pass kort tid, säger hon.

Pandemin fortsätter och vi lär oss allt mer om covid-19. Samtidigt finns många idéer om hur sjukdomen utvecklas, och bäst behandlas. Erfarenheterna hittills visar att covid-19 kan drabba olika individer på mycket olika sätt: Vissa har en kort sjukdomsperiod och andra får diffusa symtom under lång tid.

– Vi kommer förstås att söka den internationella forskning som finns för långvariga besvär men de exakta frågeställningarna är inte klara ännu – de ska justeras i samråd med Socialstyrelsen.

SBU ska alltså utvärdera det vetenskapliga stödet för vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symptom av covid-19. En delrapport går till regeringen imorgon, den 21 augusti, men det är i första hand en beskrivning av hur projektet kommer att läggas upp. Rapporten publiceras den 1 december.

SBU har under våren och sommaren 2020 bistått Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten med bland annat sammanställningar och granskning av vetenskaplig litteratur om covid-19.

Botox kan minska antalet dagar med migrän
 
Botox (botulinumtoxin) kan minska antalet dagar med migrän. I en systematisk översikt som jämförde botox med annan, vanlig förebyggande behandling minskade antalet dagar med migrän per månad med tre dagar.
 
Effekten var tydligare hos patienter med kronisk migrän än med episodisk migrän. Även antalet dagar med huvudvärk minskade med två dagar. Antalet migränanfall minskade däremot inte.
 
Botox gav ungefär samma effekt som annan förebyggande behandling, som betablockerare. Behandlingen gav dock biverkningar i 6 av 10 fall i form av till exempel hängande ögonlock, försvagade muskler och smärta.


 

Ny, effektiv metod att behandla migrän med antikroppar
Fyra nya antikroppar, eptinezumab, erenumab, fremanuzumab och galcanezumab, har effekt mot migrän.
 
Antikropparna minskade både antalet migrändagar och intensiteten i anfallen under upp till tre månaders användning. Efter en månad hade 35 procent av patienterna som fick antikroppar hälften så många migrändagar eller färre, mot 17 procent i placebogruppen. Efter tre månader var andelen 45 procent mot 31 procent i placebogruppen.
 
Antikropparna är ett helt nytt sätt att förebygga anfall vid kronisk och episodisk migrän. De fungerar genom att hämma proteinet kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) som visat sig ha en nyckelroll vid sjukdomar som migrän och Hortons huvudvärk. Två av dem ingår i det svenska högkostnadsskyddet, erenumab och fremanezumab.
 
Antikropparna behöver dock studeras på längre sikt för att man ska kunna utvärdera hur effektiva och säkra de är.


Senaste svaren från SBU:s upplysningstjänst
 


SBU söker informationsspecialist (vikariat)
 

Vi söker en vikarie på 12 månader för en av våra fyra informationsspecialister med start i december 2020. Tjänsten är placerad vid utvärderingsavdelning 3 som leds av Jenny Odeberg.

Som informationsspecialist vid SBU arbetar du med litteratursökningar till SBU:s olika projekt, tillsammans med övriga projektmedlemmar. SBU:s projekt genomförs vanligtvis tillsammans med både en intern projektgrupp samt en externt tillsatt sakkunnig grupp som varierar beroende på ämnesområde. Vidare förväntas du som informationsspecialist hos oss att aktivt medverka kring metodutveckling som rör olika moment i litteratursökningen kopplat till SBU:s produkter.
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig