Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram

Image
Alltmer polariserat förtroende för forskning
Image
Svenska folket har fortsatt stort förtroende för lärosäten och forskare. Samtidigt finns tydliga tecken på en pågående polarisering, där skillnaden i förtroende ökar mellan olika grupper i befolkningen. Det framgår av VA-rapporten Vetenskapen i samhället – resultat från SOM-undersökningen 2019 skriven av Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.
Image

Image
Image
Corona i svenska medier
– förtroendetoppen passerad?
Image
Efter att ha ökat markant under april är nu svenskarnas förtroende för myndighetspersoner tillbaka på samma nivå som i mars. SVT är fortfarande det massmedium som når flest svenskar med nyheter om coronaviruset. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets studie. Läs om resultaten från vår första, andra, tredje, fjärde och nu denna femte mätning.
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Trieste/Online 2/9–6/9
ESOF 2020 – Meet VA and ORION Open Science

Digital kurs 14/9–18/9 
Effective communication of Science to foster Societal Impact

Digitalt seminarium 28/9, kl. 13:00–15:00
Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige

Digital workshop 29/9, kl. 13:00–15:30
What is Open Science to me? 

Digital konferens 1/10
Forum för forskningskommunikation 2020 – Från vision till verklighet

Digital konferens 14/10, kl. 13:00–17:00
VA-dagen 2020

Hela Sverige 27/11–28/11
ForskarFredag 2020 – Forskning för en hållbar framtid
Image

Image
Nytt & Noterat
Forskar Grand Prix 2020
Nu har den digitala deltävlingen i Forskar Grand Prix öppnat. I N.Ö.R.D. kan forskare från hela landet tävla om en direktplats till finalen i Forskar Grand Prix, och möjligheten att bli Sveriges bästa forskningspresentatör. Läs mer

VAs årsredovisning 2019
20 projekt, 38 evenemang och drygt 400 redaktionella medieomnämnanden. Det är en kortkort beskrivning av VAs verksamhet förra året. En mer utförlig redogörelse och ekonomisk redovisning för 2019 finns nu i en samlad rapport på webben. Ta del av den här.

ForskarFredag 2020
Sveriges mest spridda vetenskapsfestival, ForskarFredag, har gått av stapeln sista fredagen i september varje år sedan 2006. På grund av covid-19-pandemin är årets ForskarFredag flyttad till den 27–28 november. Aktiviteter kommer att arrangeras både digitalt och på runt 30 orter i hela Sverige.

Research.Foresight
Nu finns en sammanfattning av rapporten Forskning.Framsyn på engelska. Kartläggningen genomfördes av VA och Forskning & Framsteg på uppdrag av Vetenskapsrådet, under år 2019 för att undersöka hur forskning kan göras mer tillgänglig, både för allmänheten och för andra grupper utanför akademin i Sverige.
Image

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
Känner du till Systembolaget?
Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor vid VAs nya medlemsorganisation Systembolaget, skriver i en krönika om deras roll som forskningsfinansiär.
Image
Infodemin – så kan du bromsa spridningen
I Covid-19-pandemins spår följer en svallvåg av sanna och felaktiga påståenden om det nya corona-viruset och dess ursprung. Läs VAs generalsekreterare Cissi Askwalls blogginlägg om initiativ och metoder för att hantera infodemin.
Image
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
A tree can do a lot! Bioeconomy in our daily lives webinar
EU-projektet BLOOM arrangerade ett internationellt webbinarium, What the tree can do! Fyra forskare och experter pratade om skogens och trädens roll i en cirkulär bioekonomi. Se webbinariet och läs ett referat (på engelska).

Kampen om kunskap – Strategier för samverkan
Forskare förväntas samverka med sitt omgivande samhälle i allt större utsträckning. Men vad menar vi med det? Och är samverkan alltid att föredra? Frågorna utforskas i boken Kampen och kunskap och var utgångspunkten för ett dialog-webbinarium arrangerat av Ideell Arena och VA

Medierapporteringen om corona
– Dialogseminarium om svenskars förtroende

Se webbinariet om vårt projekt Kommunikation om corona – medierapportering och förtroende i samband med covid-19 pandemin via denna länk. Under webbinariet presenterades nya resultat, framtida planer för studien och liknande undersökningar som görs i andra länder.

Närmare 100 organisationer och ett 50-tal personer är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets projekt i gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Lotta Waesterberg Tomasson, lotta@v-a.se
Image