Skickat med RuleMailer.se
Har ni sett våra Corona-insatser mot företag?

Våren 2020 kommer gå till historien som Corona-våren med stor omställning och många uppoffringar för både verksamheter och individer. Samtidigt har viktiga frågor runt digitalisering, hållbara transporter och levande landsbygder glädjande nog fått en rejäl skjuts framåt. Vi på CDT har inte legat på latsidan, utan tagit fram särskilda Corona-erbjudanden där men bland annat kan få tillgång till en samtalspartner utanför den egna organisationen, insatser för att kartlägga affärseffekten i det enskilda företaget samt att omdefiniera erbjudanden och rikta sig till nya kundsegment.
 
I vår löpande verksamhet har positivt besked kommit om ett nytt projekt inom datacenterområdet, Datacenter Innovation Region – Tillväxt och export. CDT har också nyligen framgångsrikt lanserat ett verktyg för inkluderande affärs- och verksamhetsmodeller. Inom 5G-området har vi berättat om de kommande installationerna som planeras i Övertorneå, Skellefteå och Storuman.
 
Trevlig sommar så hörs vi i höst igen!

Hälsningar
Karl Andersson
Biträdande professor, Verksamhetsledare CDT
www.ltu.se/cdt
Corona-insatser mot företag

I ljuset av den senaste tidens snabba utveckling rörande Corona-pandemin och dess effekter på näringslivet har CDT-projektet Datacenter Innovation Region tagit fram några specifika insatser. 

Det rör sig om tre konkreta åtgärder för att stötta små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten:

1. Bollplank 
Möjlighet till dialog om det uppkomna läget med en samtalspartner utanför den egna organisationen som har gedigen näringslivs- och företagarerfarenhet. 

2. Situationsanalys och handlingsplan
Insats för att kartlägga affärseffekten i det enskilda företaget av covid-19 samt ta fram en handlingsplan för företaget med syfte att minimera företagets riskexponering. 

3. Facilitering av kundsegment och värderbjudande 
Insatsen består av facilitering för ett enskilt företag som pga. covid-19 behöver undersöka möjligheten att omdefiniera sina erbjudanden och/eller rikta dem till nya kundsegment.

Läs mer här

Har ni andra synpunkter och förslag på åtgärder?
Kontakta CDT här 
 
Satsning på labb ska accelerera svensk 5G-utveckling

Sverige har under de senaste decennierna varit ledande i utvecklingen av både it- och telekomteknik. Men, med 5G har situationen varit en annan. Vid Luleå tekniska universitet vill de nu få fart på svensk 5G-teknik.

Det var i Luleå som världens första GSM-samtal (2G) ringdes i labbmiljö i början av 1990-talet. När teknikutvecklingen trettio år senare har nått den femte generationen vill man vid Luleå tekniska universitet (LTU) återigen vara drivande i teknikutvecklingen.

– I Sverige har vi tidigare varit etta bollen när det kommer till nya tekniker inom telekom och it. Tyvärr ligger vi lite efter när det kommer till utrullningen av 5G. Vi vill därför vara en katalysator för att ge fart åt utvecklingen i Sverige, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem på LTU. Han utvecklar:

– Telekom och it växer nu ihop efter att tidigare varit två separata områden och vi får tillgång till data på ett helt nytt sätt. Allt finns i molnet nu. Med vår plattform vill vi vara med och driva innovationer och fortsätta vara en ledare i teknikutvecklingen internationellt. 

I våras öppnades en ny 5G-testbädd med inomhussystem i Luleå och ytterligare fyra laboratorier kommer att byggas i Storuman, Övertorneå, Luleå och Skellefteå. I Luleå fanns sedan tidigare även en 5G-mast utomhus.

Läs hela artikeln i Ny Teknik här
 
Mer mångfald blir bättre affärer

Inkluderande affärsmodeller leder till bättre konkurrenskraft. Nu finns ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer.

Verktyget Richer business är framtaget i samverkan mellan forskare och företag. Verktyget låter användarna självkritiskt granska hur just deras företag agerar inom fyra olika scenarion med fokus på sex olika områden: kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur.

– Användarna kan också få hjälp med att formulera normkritiska förhållningssätt. Att luckra upp normtunga verksamheter är ett sedan tidigare känt trick för att nå bättre resultat i en verksamhet, säger Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer här och om lanseringen här och se en presentation här.

Verktyget finns här


Save the date!
Scenariolunch med temat osynligt kundvärde den 26/8 kl 12:00-12:45 via Zoom.
Gäster: Maria Uden, professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet och Kent Eneris, VD, Lunet. Moderator: Malin Lindberg, professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet.

 
Fortsatt satsning på datacenterbranschen

Ökad omsättning, fler anställda och nya företagsetableringar. Det är några av målsättningarna när forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa små och medelstora företag inom datacenterbranschen att expandera. 

– Datacenterbranschen är global och det är viktigt att regionens företag får de bästa förutsättningarna för att lära känna marknaden och kunna vässa och få ut sina affärserbjudanden, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet. 

Datacenterbranschen är en relativt ung bransch i Västerbotten och Norrbotten. Inom ramen för projektet Datacenter Innovation Region – tillväxt och export, ska små och medelstora företag få verktyg som hjälper dem att utvecklas och bidra till ökad tillväxt. I målgruppen ingår bland annat företag som själva äger eller driver datacenter, leverantörer till datacenter, företag som tillhandahåller eller utvecklar beräknings- och lagringsintensiva molntjänster eller företag som tillhandahåller eller utvecklar produkter baserade på analys av stora datamängder. Projektets övergripande mål är att regionen inom en tioårsperiod ska vara världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering.

– Förhoppningen är att de företag som deltar ska öka sin omsättning och kunna anställa fler. Dessutom ska företagen nå ut såväl nationellt som internationellt inom området gröna och resurseffektiva datacenter och molntjänster, säger Jan-Olov Johansson.

Universitetet som motor
Konkret handlar åtgärderna om att till exempel genomföra behovsstyrda tillväxt- och exportinsatser och att initiera och främja nätverksbyggande och samverkan mellan företag. Det branschspecifika innovationssystem som redan är under utveckling i projektet Datacenter Innovation Region, ska vidareutvecklas för att omfatta och stötta tillväxt och export. Dessutom riktar projektet in sig på jämställdhet och mångfald som ett aktivt medel för att öka kompetens och affärsnytta hos de små och medelstora företagen, liksom kunskap om marknadsanpassning och marknadskommunikation.

– Vi får nu möjlighet att genomföra aktiviteter närmare marknaden, vilket kommer bidra till nytta för datacenterbranschen i Övre Norrland. Det är mycket värdefullt att regionerna Västerbotten och Norrbotten och flera kommuner, också bedömer att det här är ett viktigt område. Att Luleå tekniska universitet får stöd i sin roll som motor för branschens utveckling kommer på sikt att öka konkurrenskraften hos våra företag, avslutar Jan-Olov Johansson.
Nytt projekt:
Datacenter Innovation Region – Tillväxt och Export

Det nya CDT projektet Datacenter Innovation Region – Tillväxt och Export bygger vidare på resultat i tidigare projekt Datacenter Innovation Region. 

Projektet stöttar SMF i datacenterbranschen i syfte att öka deras konkurrenskraft genom marknadsanpassning av produkter, marknadskommunikation och marknadsnärvaro. Projektet gör insatser genom exempelvis prototyputveckling, forsknings- och expertstöd för teknisk utveckling och innovationsvärdering. 
Föreläsningstips:
Datacenter i den cirkulära ekonomin 

Tomas Sokolnicki beskriver den svenska datacenterindustrin i ett internationellt sammanhang - drivkrafter, tillväxt, nytta, utmaningar och hållbarhet. Vad är fakta, vad är myt?

Han tar även upp några myter kring datacenter:

Myt 1: Det behövs inga datacenter, vi har molnet
Myt 2: Datacenterindustrin = “hyperscalers”
Myt 3: Datacenter skapar inga jobb
Myt 4: Datacenter stjäl vår el
Myt 5: Det värsta är över
 
Se presentationen här
Ny 5G testmiljö i Skellefteå i The Great Northern

Projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland förväntas göra norra Sverige till en naturlig innovationsmiljö för utvecklandet av lösningar kopplade till 5G.

Innovationshuset The Great Northern är en av projektets testbäddar och därmed först ut att erbjuda 5G i Skellefteå.

Som en av projektets testbäddar är The Great Northern först ut i Skellefteå med utbyggnaden av 5G-nätet. Huset är sedan tidigare en naturlig mötesplats och erbjuder utmärkta samarbetsmöjligheter för forskning, innovation och utveckling inom alla branscher och företag.

 
Läs hela artikeln här
Webinar om Containers, cloud-native och Kubernetes 

Hur drar du bäst nytta av det moderna angreppssättet till mjukvaruutveckling och drift?

Containers och Kubernetes är tekniker som ingår i det bredare angreppssätt till mjukvaruutveckling och drift som brukar benämnas cloud native. Detta har
blivit extremt populärt senaste åren och möjliggör snabbare utvecklingscykler, högre tillgänglighet och ger oberoende till enskilda molnleverantörers plattformar.

Johan Tordsson, CTO på Elastisys och cloud-forskare på Umeå Universitet, går igenom grunderna för containers, cloud-native och Kubernetes. Johan tar upp lärdomar, best practices och fallgropar
att undvika för att på bästa sätt kunna dra nytta av tekniken. Vad är business caset för att göra den här omställningen, vilka är de lågt hängande frukterna och hur kan organisationer ta sig an förändringen beroende på hur långt man kommit på resan?

Se den inspelad föreläsningen här
LTU studenten Jesper Gladh gör sitt ex-jobb inom 5G  

CDT har intervjuat Jesper Gladh, student på LTU, som görs sitt ex-jobb inom 5G hos Ericsson.    

Ex-jobbet kommer att handla om hur man kan använda 5G för att kommunicera mellan en server och ett VR-headset för att se hur olika typer av fördröjningar eller tappade paket påverkar upplevelsen.

Läs hela intervjun här
 


CDT på Facebook

Vill du veta mer om vad som händer på CDT?

Följ oss på Facebook